Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.9.2023 11.31

Tvåspråkigt team stärker Facklas verksamhet

Nyckelord:

Fackla är en multiprofessionell enhet inom kund- och servicehandledningen som inledde sin verksamhet inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) i våras. Nu kompletteras enheten med ett nytt, tvåspråkigt team från den 18 september. Till en början erbjuder teamet sina tjänster till invånare i Kimitoön och Pargas, och senare under hösten till övriga svenskspråkiga i Egentliga Finland.

Kuvassa Jenni Kiviluoto (vas.), Rebecca Sjöholm ja Johanna Lehtola.

I bilden Jenni Kiviluoto (vänster), Rebecca Sjöholm och Johanna Lehtola.

Enheten Fackla, som varit verksam i knappt sex månader, tillhandahåller kund- och servicehandledning, såsom rådgivning, handledning och bedömning av servicebehovet inom socialvården, samt utredning av barnskyddsbehovet. Vid behov erbjuds även missbruks- och mentalvårdstjänster med låg tröskel, bedömning av vårdbehovet samt vårdhänvisningar. Fackla-teamen riktar sig till barnfamiljer och vuxna under 65 år. Servicebehovet för personer över 65 år kartläggs av kundhandledningen för äldre eller enheten för gerontologiskt socialarbete.

- Många har tagit kontakt och för närvarande får Fackla-teamen cirka 900 samtal i månaden. Vi har också fått positiv respons från våra samarbetspartner, säger Johanna Lehtola, kundhandledningschef inom social- och funktionshindertjänster.

Målet är att utvidga verksamheten till hela Varha-området före slutet av året

Sedan juni finns Fackla-verksamheten i 21 kommuner inom Varha. De första teamen inledde sitt arbete i mars 2023 och de följande i juni. Nu i september (18.9.2023) startar det tvåspråkiga teamet i Kimitoön och Pargas. Senare under hösten utvidgar teamet sin verksamhet till övriga svenskspråkiga invånare i Egentliga Finland.

- Vi strävar efter att utvidga Fackla-verksamheten till s:t Karins, Pemar och Sagu i oktober. Åbo står i tur i slutet av året. Personalen har nära kontakt med kunderna och träffar dem både på verksamhetsstället och hemma hos kunderna, säger projektchef Rebecka Sjöholm.

Fackla underlättar kontakten till socialservicen 

Syftet med Fackla-teamen är att de ska ge god handledning och rådgivning samt bedöma servicebehovet effektivt och i rätt tid. När ett team kontaktas eller tar emot en anmälan, strävar man efter att kontakta berörda parter inom sju vardagar. En bedömning av servicebehovet som innefattar förändringsarbete slutförs inom tre månader.

- Vi har fått positiv respons från kunder som har blivit kontaktade redan samma eller nästa dag, säger Jenni Kiviluoto, servicedirektör för kundhandledning.

‌I och med Fackla-teamen har det blivit lättare för Varhas invånare, personal och samarbetspartner att få kontakt med socialvården. Varje team har sitt eget servicenummer, där kunderna får rådgivning, handledning och konsultation om socialservice med låg tröskel.

Skip video

Embedded content cannot be displayed because cookies were declined.

Telefonnummer till Fackla-teamen:

  • Kimitoön, Pargas 02 410 7304
  • Letala, Nystad, Masko, Mynämäki, Nousis, Vemo, Tövsala, Gustavs, Pyhäranta: 02 410 7301
  • Lundo, Loimaa, Oripää, S:t Mårtens, Koskis, Aura, Pöytis: 02 410 7302
  • Reso, Rusko, Nådendal: 02 410 7305
  • Salo, Somero: 044 778 3121

När det gäller tjänster för äldra kan man kontakta de centraliserade telefonnumren för kundhandledning för äldre i Egentliga Finland.

  • Kundhandelning för äldre på finska, tfn 02 262 6164 (vardagar kl. 9–15).
  • ‌Kundhandelning för äldre på svenska, tfn 02 262 6174 (vardagar kl. 9–12).

Om Fackla:

Beredningen av den multiprofessionella enheten inom social- och hälsovården inleddes 2022 när Egentliga Finlands välfärdsområde och projektet Framtidens social- och hälsocentral började planera organiseringen av kundhandledningen samt bedömningen av servicebehovet inom socialvården. Som ett led i den här utvecklingen inleddes ett separat projekt inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i december 2022 vars syfte är att stödja och starta upp regionala, sektorsövergripande enheter som tillhandahåller rådgivning, handledning och bedömning av servicebehovet inom social- och hälsovården.