Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 26.4.2024 10.17

Utveckling av söktjänsten för välbefinnande styrs av användarrespons

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) vill tacka människorna i Egentliga Finland för ert deltagande i utvecklandet av den nationella Tarmoa-tjänsten. I söktjänsten efterlystes särskilt aktiviteter som organisationerna erbjuder.

En leende blåhårig ungdom tittar fram bakom ett ögonformat miljökonstverk.

Webbtjänsten Tarmoa som samlar ihop välfärdstjänster, öppnades i februari för testbruk för invånare och yrkesfolk i Egentliga Finland. Testperioden har avslutats för den här gången.

Med hjälp av Tarmoa-tjänsten kan invånarna söka tjänster och verksamhet i närområdet som är lämpliga för sig själva och som stöder hälsan och välbefinnandet och som tillhandahålls av välfärdsområdet, kommuner, organisationer, församlingar och företag.

Projektexperten Hanna Valkeapää berättar att utvecklingen av söktjänsten ursprungligen inleddes på basis av respons från yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Behovet av att underlätta handledningen av kunderna till olika välfärdstjänster var uppenbart.

Enligt Valkeapää ville man involvera invånarna i ett tidigt skede i utvecklingen av den nya söktjänsten för att göra den nyttig för sina målgrupper.

Invånarnas och experternas feedback styr nu utvecklingen av tjänsten i praktiken. Responsen vi fått från dem har varit nyttig, prisar Valkeapää.   

Enligt Valkeapää behandlar en stor del av responsen innehåll som testanvändarna vill ha i tjänsten.

– Tarmoa väljer ut sitt sökresultat från Servicedatalagret, som är ett datalager som samlar ihop beskrivningar av tjänster. På basis av responsen kan vi erbjuda aktörerna stöd för registreringar i servicedatalagret. På så sätt utnyttjas bland annat kommunernas och organisationernas tjänster lättare, förklarar Valkeapää.

Ändringsarbetet har inletts

Valkeapää konstaterar att användarna har efterlyst särskilt den verksamhet som organisationerna erbjuder i söktjänsten. I Egentliga Finland har många organisationer registrerat sina tjänster i servicedatalagret, och man hoppas att detta arbete kommer att fortsätta även i framtiden.

Ett annat centralt utvecklingsbehov som identifierats i responsen har samband med sökfunktionen i Tarmoa-tjänsten. Testanvändarna önskade att resultaten skulle delas upp i mindre och tydligare helheter.

– Resultaten kan påverkas tekniskt genom utveckling av sökfunktionen i Tarmoa-tjänsten. På basis av den respons som kommit har man redan börjat göra sådana ändringar, även om de inte nödvändigtvis ännu visar sig för användarna själva, berättar Valkeapää.

– Det är lika viktigt att utveckla registreringen av servicebeskrivningarna så att sökningen ger resultat som är väsentliga för användaren, fortsätter hon.

Hurdana välfärdstjänster söker du?

Utvecklingen av Tarmoa-tjänsten fortsätter. Till stöd för den nationella utvecklingen kan man ge respons på tjänsten fram till 26.5.2024 på adressen www.tarmoa.fi/sv, även om Egentliga Finlands välfärdsområdes egen testperiod för tillfället är över.

Webbtjänsten Tarmoa utvecklas i samarbete med Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt, Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) och DigiFinland. Tjänsten Tarmoa utvecklas och upprätthålls av DigiFinland Ab.

Logotyper: Varha. FInlands program för hållbar tillväxt, NextGenerationEU, Digifinland och Tarmoa.