Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.11.2023 21.55

Välfärdsområdesfullmäktige i Varha godkände servicestrategin samt programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet

Nyckelord:

Servicestrategin som välfärdsområdesfullmäktige godkände inleder utveckling av Varhas tjänster. Riktlinjer för servicenätet, vilka stakas ut i etapper nästa år är en del av totalreformen som inleds nu. Välfärdsområdesfullmäktige godkände programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens ändrade förslag.

Aluevaltuusto

I servicestrategin tas invånarnas behov, lokala förhållanden, tillgång till och tillgänglighet av tjänsterna samt kostnadseffekter i beaktande. I servicestrategin tas invånarnas behov, lokala förhållanden, tillgång till och tillgänglighet av tjänsterna samt kostnadseffekter i beaktande. Servicestrategin är en del av strategin för hela välfärdsområdet. 

- Processen har varit mycket engagerande. - Vi har hört kommuner, kommuninvånare, företag och organisationer i stor omfattning. Jag påstår att Varhas servicestrategi står sig i jämförelsen med strategier för andra välfärdsområden, berättar direktör för organiseringens tjänster Antti Parpo. 

Efter att servicestrategin godkändes bereds det noggrannare riktlinjer och verkställande av servicestrategin bereds. 

Riktlinjer för servicenätet, vilka stakas ut i etapper nästa år är en el av servicestrategin. 

- Servicenätet kommer att behandlas i delar, och den förs även till beslutsfattande i delar. Man går stegvis framåt i ärendet, beskriver Parpo. 

Läs mera om servicestrategi

Beslut om programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet   

Välfärdsområdesfullmäktige behandlade välfärdsområdets program för produktivitet och ekonomisk effektivitet. Det gjordes två ändringsförslag gällande beslutsförslaget. Samlingspartiet var bakom det första ändringsförslaget, och det föreslog att man mestadels återvänder till det ursprungliga förslaget som gjordes för välfärdsområdesstyrelsen 7.11, med vilket man skulle ha balanserat ekonomin med ett belopp av 270 miljoner euro före utgången av år 2026. 

Det andra ändringsförslaget var ett gemensamt förslag av De Gröna, SDP, Centern och Vänsterförbundet. I det föreslogs det ändringar i otaliga nummer- och textpunkter som gällde bland annat ökning av närståendevårdare och minskning av omhändertaganden inom barnskyddet. I det senare ändringsförslaget är andelen balansering 236 miljoner, och man anser att resten av balanseringsbehovet, 40 miljoner, uppstår av efterhandsrättelsen av den statliga finansieringen. 

- Vi vet inte vad som vi kommer att få, men 40 miljoner är en summa som är överensstämmande med försiktighetsprincipen, konstaterade ordförande för fullmäktige Aki Lindén

Det senare ändringsförslaget vann omröstningen med De Grönas, SDP:s, Centerns och Vänsterförbundets röster 50 - 29. 

Sedan ställdes det ändringsförslag som vann mot grundförslaget. I omröstningen röstade 49 ledamöter för det ändringsförslag som vann, 2 röstade emot och 28 röstade tomt. En grupp fullmäktigeledamöter som representerar Samlingspartiet lät anteckna avvikande mening om beslutet. 

Sfp, Kristdemokraterna och Sannfinländarna röstade för Samlingspartiets ändringsförslag. 

- Hållbar utveckling utgör grunden för allt. Vi ska som välfärdsområde binda oss till dessa betydande besparingar som vi har framför oss, berättade välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen för välfärdsområdesfullmäktige. 

Egentliga Finlands välfärdsområdes program för produktivitet och ekonomisk effektivitet är en förutsättning för att välfärdsområdet kan utnyttja den fullmakt att uppta lån år 2024 som beviljats det. Även utvecklingen som utvisar underskott för det innevarande året förutsätter balanseringsåtgärder. Det har betts extra tid av finansministeriet för att tillställa finansministeriet det godkända programmet, och ministeriet godkänner eller förkastar programmet i december. 

Ny medlem i nämnden för tjänster för äldre 

Välfärdsområdesfullmäktige beviljade Pentti Kallio avsked från uppdraget som medlem i nämnden för tjänster för äldre och utsåg Johannes Yrttiaho i stället för honom. Esko Antikainen valdes till ersättare. 

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragninslistan.