Hoppa till huvudinnehåll

Strategi och värderingar

Välfärdsområdesfullmäktige godkände strategin för Egentliga Finlands välfärdsområde 21.9.2022. Välfärdsområdesstrategin är ett viktigt styrmedel för välfärdsområdesfullmäktige i den långsiktiga ledningen och styrningen av välfärdsområdets verksamhet.

Varhan strategiakuva

Mission

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”

Värderingar

 • Uppskattande och jämlikt
  • Vi tar hand om alla. Vi erbjuder högklassiga och jämlika tjänster i enlighet med kundens behov och med vår servicestrategi.
 • Ansvarsfullt och effektivt
  • Vi kan vår sak. Vi utför resultatrikt arbete och resultatrik forskning. Vi förnyar modigt. Vi verkar ansvarfullt när vi ordnar tjänster och som arbetsgivare. Vi verkar på ett hållbart sätt.
 • Vänligt med yrkeskunnighet
  • Vi möter människor på ett vänligt och uppskattande sätt. Vi lyssnar och vi tar olika synpunkter i beaktande i vår verksamhet. Vi gör våra invånare och intressentgrupper delaktiga.

Vision

 • Vi är det vänligaste och effektivaste akademiska välfärdsområdet, uppskattat av de professionella.
 • Vi tryggar tillsammans med våra partners hälsa och välfärd för alla som bor i Egentliga Finland, tvåspråkigt.

Hur ser framgång ut 2026?

Tyngdpunkterna 2023

Tjänsterna tar form, uppskattningen för de professionella blir bättre, IT konkretiseras.

 1. Servicestrategin har skapats och planen för genomförandet av den är gjord. Serviceutbudet har bedömts utgående från genomslagskraft, planen om att göra tjänsterna likvärdiga har gjorts för år 2024 och servicenätet har planerats.
 2. Projektet Uppskattat av de professionella (gäller vittgående hela social- och hälsovårdsbranschen) har planerats och åtgärder har vidtagits.
 3. Planen om IT-helheten har gjorts (som innehåller konsolidering av kund- och patientdatasystemen + digitala lösningar) De första nya digitala tjänsterna för medborgare har införts
  • Kundhandledning? Distanslösningar för äldre?
 4. Varje resultatområde har dessutom 3 huvudmålsättningar för år 2023.

Servicestrategin för Egentliga Finlands välfärdsområde

Servicelöfte till kunderna: Din välfärd är viktigt för oss

Servicestrategin fastställer servicelöften som är avsedda att vägleda arbetet inom Varha.  

Varhas servicelöften:

 • Din välfärd är viktigt för oss. Vi stöder dig att ta hand om din egen välfärd och hälsa.
 • Vi erbjuder högklassig vård, service och trygghet i vardagen.
 • Våra kunniga professionella säkerställer god service. Det akademiska och utnyttjandet av forskningsbaserad information samt kundorientering utgör grunden för effektivitet i vår verksamhet.
 • Vi bemöter dig vänligt och uppriktigt.Vi erbjuder service på finska och svenska.
 • Du får kontakt med oss smidigt, vid behov dygnet runt.
 • Vi erbjuder tjänster på olika sätt – även som digitala och mobila.
 • Vi säkerställer att man får tjänster och vård i rätt tid samt att det finns kontinuitet i dem. Du kan påverka den kontinuerliga utvecklingen av våra tjänster. Vi bedömer regelbundet hur våra servicelöften förverkligas.