Hoppa till huvudinnehåll

Strategi och värderingar

Välfärdsområdesfullmäktige godkände strategin för Egentliga Finlands välfärdsområde 21.9.2022. Välfärdsområdesstrategin är ett viktigt styrmedel för välfärdsområdesfullmäktige i den långsiktiga ledningen och styrningen av välfärdsområdets verksamhet.

Varhan strategia kiteyttynä yhteen kuvaan.

Mission

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”

Värderingar

 • Uppskattande och jämlikt
  • Vi tar hand om alla. Vi erbjuder högklassiga och jämlika tjänster i enlighet med kundens behov och med vår servicestrategi.
 • Ansvarsfullt och effektivt
  • Vi kan vår sak. Vi utför resultatrikt arbete och resultatrik forskning. Vi förnyar modigt. Vi verkar ansvarfullt när vi ordnar tjänster och som arbetsgivare. Vi verkar på ett hållbart sätt.
 • Vänligt med yrkeskunnighet
  • Vi möter människor på ett vänligt och uppskattande sätt. Vi lyssnar och vi tar olika synpunkter i beaktande i vår verksamhet. Vi gör våra invånare och intressentgrupper delaktiga.

Vision

 • Vi är det vänligaste och effektivaste akademiska välfärdsområdet, uppskattat av de professionella.
 • Vi tryggar tillsammans med våra partners hälsa och välfärd för alla som bor i Egentliga Finland, tvåspråkigt.

Hur ser framgång ut 2026?

Tyngdpunkterna 2022

 • ”Tjänsterna fortsätter, alltsammans fungerar”
 • Invånaren märker ingen skillnad jämfört med nuläget: Det lyckas lika bra som nu att ta kontakt och det uppstår inga avbrott i tjänsterna
 • I förändringen uppstår det inga avbrott eller störningar
  • i löneutbetalningen
  • i betalningen av sociala förmåner
  • i betalningen av räkningar och inte heller
  • i insamlandet av klientavgifter.
 • Personalen använder för dem nya IT-system och processer smidigt
 • Informationen cirkulerar lika bra som nuförtiden
 • + Olika program i välfärdsområdet (ägarstyrning, personal, delaktighet).
 • Forskning, utveckling, innovationer, kompetens (s.k. TKIO på finska) ses som framtidens tyngdpunkt.

Tyngdpunkterna 2023

Tjänsterna tar form, uppskattningen för de professionella blir bättre, IT konkretiseras.

 1. Servicestrategin har skapats och planen för genomförandet av den är gjord. Serviceutbudet har bedömts utgående från genomslagskraft, planen om att göra tjänsterna likvärdiga har gjorts för år 2024 och servicenätet har planerats.
 2. Projektet Uppskattat av de professionella (gäller vittgående hela social- och hälsovårdsbranschen) har planerats och åtgärder har vidtagits.
 3. Planen om IT-helheten har gjorts (som innehåller konsolidering av kund- och patientdatasystemen + digitala lösningar) De första nya digitala tjänsterna för medborgare har införts
  • Kundhandledning? Distanslösningar för äldre?
 4. Varje resultatområde har dessutom 3 huvudmålsättningar för år 2023.