Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 7.3.2024 15.52

Varha inför servicesedlar för allmänläkarmottagningar

Nyckelord:

Servicesedeln för allmänläkarmottagningar är ett alternativ till den service som Varha själv producerar eller köper av privata serviceproducenter. En servicesedel kan erbjudas åt kunden vid hälsocentralen i samband med bedömningen av kundens vårdbehov. I den första fasen i mars kommer servicesedlar för allmänläkare att införas i Åbo, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens och Koskis.

Kaisa Ojansivu

– Detta är en försöksperiod, efter vilken servicen kommer att utvidgas till andra områden där det finns behov av att erbjuda mer service vid sidan av den egna, säger Suvi Vainiomäki, chef för öppenvården.

Införandet av servicesedeln skapar en modell för samarbete med privata serviceproducenter och tillgången till behandling förenklas i enlighet med lagstiftning om vårdgarantin.

Servicesedeln är ett alternativ till service som Varha själv producerar eller köper

Servicesedeln beviljas av hälsocentralen på basen av bedömning av vårdbehovet åt patienter som behöver en allmänläkare inom 14 dagar och vars undersökning och vård uppskattas kräva 1–2 läkarbesök. Varha beslutar om beviljande av servicesedlar. Patienten kan alltid vägra att ta emot en servicesedel. I dessa situationer hänvisar Varha patienten till sin egen service. 

Servicesedeln erbjuds inte åt patienter som behöver akutvård eller åt patienter med långtidssjukdomar och som har en individuell vårdplan. Servicesedeln lämpar sig inte heller för mentalvårds- och missbrukarpatienter, eftersom vården i Varha är multidisciplinär.

I servicesedeln ingår 1–2 läkarmottagningar samt den diagnostik och de behandlingsåtgärder som patientens situation kräver. Dessa inkluderar allmänna kliniska undersökningar, nödvändiga laboratorie- och bilddiagnostiska tester, recept, konsultationer och remisser till specialistvård. Det första besöket är alltid ett fysiskt besök på mottagningen, men om läkaren så beslutar kan det andra besöket också vara ett videobaserat distansbesök.

Varha fastställer värdet på servicesedeln och godkänner serviceproducenterna

Den självrisk som kunden betalar till  serviceproducenten är skillnaden mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln, dock högst 23 euro. Självriskandelen bidrar inte till avgiftstaket. Patienten betalar själv den tilläggsservice som inte hör till servicesedeln.

För oanvänd eller ej avbokad tid debiterar serviceproducenten personer över 18 år samma pris som Varha, det vill säga 56,70 euro. Serviceproducenten kan debitera Varha 0,5 gånger beloppet för en outnyttjad och icke avbokad tid för en patient under 18 år.

En patient som har valt servicesedel, får uppgifterna om servicesedeln som textmeddelande till det telefonnummer patienten uppgett. Patienten väljer sedan den serviceproducent som passar hen på webbplatsen parastapalvelua.fi och bokar en tid hos serviceproducenten. Patientjournalerna för ett besök som registrerats av en privat serviceproducent kommer att vara tillgängliga för Varha via Kanta-tjänsternas patientjournalregister.

Läs mer om ämnet: Servicesedel för hälsostationernas allmänläkarmottagning | Varha