Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 29.5.2024 10.44

Världsdagen utan tobak 31.5 uppmärksammar barns och ungas rökning

Nyckelord:

WHO:s Världsdagen utan tobak firas fredagen den 31.5.2024. Tema för dagen är att skydda barn mot tobaksindustrins agerande.

Kampanjbild World No Tobacco Day 31 maj 2024

Den årliga Världsdagen utan tobak syftar till att öka medvetenheten om rökningens skadeverkningar, sjukdomsbördan och effektiva åtgärder för att minska rökning.

Hur tas användningen av nikotinprodukter på tal bland unga inom Varha och skolhälsovården i Åbo?

Ungdomar använder idag mycket e-cigaretter, även snus och nikotinpåsar används aktivt. Användningen av traditionell tobak har minskat.

Ungdomar tillfrågas om sin användning av tobaksprodukter under hälsokontroller i gymnasiet, med öppna frågor och utan dömande. Frågan diskuteras öppet och tobaksprodukternas skadeverkningar tas upp utan förskönande.

Om den unga vill ha stöd och hjälp för att sluta använda tobaksprodukter, arbetar vi med den unga för att hitta metoder och vid behov ge stöd. Material för tobaksavvänjning finns tillgängligt i skolorna och information om tobaksprodukters skadeverkningar presenteras. Utbildning mot substansmissbruk ges också under lektionerna i linje med den allmänna läroplanen.

Regelbunden utbildning för Varhas kontaktpersoner

Varha har utsett kontaktpersoner för nikotinavvänjning på de olika serviceenheterna. Målet är att de ska ha tillräcklig kunskap och kompetens om nikotinavvänjning och förebyggande åtgärder. De får också utbildning i ämnet 1 eller 2 gånger per år.

Syftet med utbildningarna är att ge kontaktpersonerna och alla berörda parter aktuell information om nya nikotinprodukter och nikotinprodukternas effekter på olika sjukdomar.

Utbildningen på våren 2024 handlade om användning av nikotinprodukter i olika åldersgrupper. Utbildningen på hösten den 2.10.2024 kommer att behandla ämnen som nikotinberoende och varför personer med astma, KOL, hjärtsjukdomar och cancer borde sluta röka. Vårens 2025 utbildning ordnas den 19.3.2025.

Läs mer om ämnet:

Savutonsuomi.fi

Avvänjning från tobak och nikotin: Rekommendationer för välfärdsområdena