Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.6.2023 15.48

Verksamhet vid Kundhandledningen Fackla utvidgades till nya områden i början av juni

Nyckelord:

Det inrättades en ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården Kundhandledningen Fackla, i vilken man ger kundhandledning. Enheten har som uppgift att hitta lösningar till kundens situation tillsammans med kunden och vid behov handleda kunden till den rätta tjänsten. Pilotprojekten om verksamheten inleddes i början av mars och i början av juni startades verksamheten även på nya områden.

Neljä henkilöä vierekkäin. Yksi on kyykyssä, toinen istuu säkkituolilla ja kaksi seisoo. Henkilöiden takana seinällä on punaisen sävyinen taulu.

I början av mars 2023 inleddes pilotprojekten om teamen Fackla på två områden, den ena i Salo och Somero och den andra på området, till vilket hör Nystad, Vemo, Tövsala, Gustavs, Letala, Pyhäranta, Masko, Nousis och Virmo. Från och med 1.6.2023 har verksamheten av teamen Fackla inletts även på två nya områden: det ena teamet betjänar området, till vilket hör Pöytis, Aura, Koskis, Lundo, S:t Mårtens och Oripää och det andra teamet betjänar området för Nådendal, Reso och Rusko.

Läs mera: Ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården samlar rådgivning, handledning och bedömning av servicebehov

Ulrika Salo som har valts till ledande socialarbetare för verksamhetsstället för Soihtu i Nådendal, Reso och Rusko upplever att gemensamt tänkande vid Sointu är behövligt och fruktbärande. Vid verksamhetsstället har man lyckats placera hela multiprofessionella teamet även fysiskt under samma tak på adressen Raisiontori 7B. Även om arbetet är mycket ambulerande och ofta besöker man klienterna hemma, den gemensamma basen kommer säkert att ökar synergieffekterna i det multiprofessionella teamet och arbetet tätare, vilket är A och O i allt, i synnerhet i ett diskuterande arbete.

Även om verksamheten befinner sig i ett startskede, ser situationen i teamet för Nådendal, Reso och Rusko bra ut. Kundhandledningen Fackla erbjuder klienterna mångsidig kundhandledning och klienterna styrs till den rätta tjänsten vid den rätta tidpunkten.

Ulrika känner glädje även över att man har lyckats fylla alla uppdrag trots den osäkerhet som förändringarna har medfört. Detta berättar även om att yrkeskåren har blivit övertygad om att verksamhetsmodellen fungerar. Tack vare detta har man lyckats samla ett motiverat och kompetent team i enheten.

Teamet Fackla erbjuder rådgivning, handledning och bedömning av servicebehov inom socialvården. Du kan ta kontakt med Fackla om du bekymrar dig över din egen, ditt barns eller din närståendes situation. När det gäller bedömning av servicebehovet hos äldre, personer som har fyllt 65 år, kartläggs servicebehovet vid kundhandledningen för äldre. En invånare i Varha eller en närstående till hen kan kontakta teamet Fackla med låg tröskel, och det förutsätts ingen kundrelation i socialvården eller i barnskyddet om man tar kontakt med Fackla. Utöver detta kan de professionella och myndigheterna konsultera teamet Fackla. Om det är fråga om ett brådskande ärende, vänligen ta kontakt med social- och krisjouren eller med nödcentralen.

Nedan finns det regionala kanaler för teamen Fackla via vilka man ta kontakt. Teamen betjänar vardagar kl. 8.30–15.

 • Virmo, Nystad, Pyhäranta, Gustavs, Tövsala, Letala, Masko, Nousis, Vemo
  tel. p. 02 410 7301
 • Loimaa, Lundo, Oripää, Aura, S:t Mårtens, Koskis, Pöytis
  tel. 02 410 7302
 • Reso, Rusko, Nådendal
  tel. 02 410 7305
 • Salo, Somero
  tel. 044 778 3121

Information on teamen Fackla och deras kontaktuppgifter finns även på Varhas webbsidor (på finska).
Neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa (Asiakasohjaus Soihtu)