Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd: Som klient eller patient i välfärdsområdet

Dina klientuppgifter i anslutning till socialvårdstjänsterna lagras i vårt klientregister inom socialvården och dina patientuppgifter i anslutning till hälso- och sjukvårdstjänsterna lagras i vårt patientregister. Dina klient- och patientuppgifter är sekretessbelagda.

Klientregistret inom socialvården i välfärdsområdet har bildats när klientregistren hos de offentliga serviceanordnarna inom socialvården som tidigare funnits i området har sammanslagits till ett klientregister i välfärdsområdet från och med 1/1 2023. Likaså har patientregistret för hälso- och sjukvården bildats när patientregistren hos de offentliga serviceanordnarna inom hälso- och sjukvården som tidigare funnits i området har sammanslagits till ett patientregister i välfärdsområdet. Välfärdsområdet är personuppgiftsansvarig för dessa register och de klient- och patientuppgifter som i fortsättningen samlas in för dem.

Denna dataskyddsinformation kommer att uppdateras och ses över vid behov.