Hoppa till huvudinnehåll

eHälsoservice

eHälsoservice är en e-tjänst mellan dig och din hälsostation. Tjänsten används i primärhälsovården i Åbo, Nådendal, Pargas, Loimaa och Oripää. Användningen av elektroniska hälsotjänster förutsätter att du har en kundrelation och att du har ingått ett serviceavtal.

I eHälsoservicen kan du:

  • uträtta ärenden med utdelningen av egenvårdsartiklar (Åbo, Pargas, Nådendal)
  • kommunicera tryggt med hälsovårdspersonalen i icke-brådskande ärenden
  • fylla i och skicka blanketter, t.ex. blankett för förhandsuppgifter före ditt besök
  • avboka eller flytta tidsbokningar som du har gjort via tjänsten
  • boka tid till en sjukskötare och i vissa fall till läkare

Omfattningen av e-tjänsterna beror på i vilka tjänster du har en kundrelation som är i kraft eller i vilka tjänster du kommer att bli en kund (t.ex. hälsostation, preventivrådgivning, mödrarådgivning osv.) Med kundrelationer avses våra verksamhetsställen/vår personal, med vilka kunden kan uträtta ärenden elektroniskt.

Omfattningen av tjänsterna beror på den vårdande enheten. Du får mera information av din vårdande enhet.

Du kan logga in i servicen antingen med bankkoder eller med mobilcertifikat. Servicen är avgiftsfri.

Avtal för elektroniska tjänster

Användningen av elektroniska hälsotjänster förutsätter att du har en kundrelation och att du har ingått ett serviceavtal. Anvisningar för hur du gör ett serviceavtal hittar du nedan.

Tjänster som finns på eHälsoservice

Det finns en tidsbokningstjänst, en meddelandetjänst och en blankettjänst. Du kan också uppdatera dina basuppgifter och kunduppgifter i tjänsten.

Om att uträtta ärenden för någon annan i eHälsoservice

Via eHälsoservicen kan du uträtta även din familjs ärenden. Att uträtta ärenden på någon annans vägnar förutsätter att man ingått avtal om elektronisk ärendehantering och/eller en Suomi.fi-fullmakt.