Hoppa till huvudinnehåll

Vammaispalvelulain uudistus 2025

Uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan 1.1.2025. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään uuden vammaispalvelulain mukaisesti. Mikäli hakemus saapuu vuoden 2024 aikana, se käsitellään vielä nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

Uusi vammaispalvelulaki sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Kehitysvammalakiin jää vain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat säännökset.

Uudistuksen tavoitteena on 

  • toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa
  • ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa
  • tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista
  • turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Lain soveltamisala tarkentuu eduskunnan päätöksen mukaisesti syksyllä 2024. Lue lisää soveltamisalan tarkennuksesta alla olevasta linkistä.

Lisätietoa vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta saat sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta ja THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä