Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänster i enlighet med lagen om handikappservice

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Med denna ansökan ansöker man om färdtjänst i enlighet med § 8 i lagen om handikappservice. Servicen är avsedd för personer med svår funktionsnedsättning som inte på grund av svårigheterna i rörelsen, vilka har orsakats av en långvarig skada eller sjukdom, inte kan använda allmänna kollektiva trafikmedel utan att det orsakar orimligt stora svårigheter. Utöver skadan tas sökandens livsmiljö, livssituation och dagliga verksamhetsförhållanden i beaktande.