Hoppa till huvudinnehåll

Mäntykoti Yli-Maaria är en serviceboendeenhet som erbjuder vård dygnet runt för äldre i en naturnära miljö. I Mäntykoti finns sammanlagt 48 boendeplatser för serviceboende dygnet runt. Det finns 4 avdelningar i huset och boendeplatserna finns på avdelningarna 10–14.

Boende i serviceboendet dygnet runt Mäntykoti Yli-Maaria har alla eget rum och egen toalett. Standardutrustningen i boenderummet omfattar en vårdsäng, ett bord, en stol, en byrå, en taklampa, brandsäkra gardiner och ett sängöverkast. Vårdsängen är den enda som inte kan bytas ut mot sin egen.

Rummet kan inredas i egen smak, men med tanke på det begränsade utrymmet är det bra att på förhand försäkra sig om att det finns tillräckligt med utrymme. Av säkerhets- och hygienskäl får man inte ha mattor på golvet. Linne och deras tvätt ingår i tjänsten. Boende använder sina egna kläder som sköts för husets räkning. I tjänsten ingår förutom vård även matförsörjning och städning.

Anhöriga, vänner och bekanta är välkomna att besöka. Det finns ingen egentlig besökstid.

Man kan söka sig till enheten för serviceboende dygnet runt när det inte längre är möjligt att klara sig hemma med hjälp av hemvård och stödtjänster. Arbetsgruppen för bedömning av servicebehovet inom vården dygnet runt (SAS-arbetsgruppen) tar beslut om klienten ska hänvisas att vänta på plats antingen till välfärdsområdets egen enhet eller med servicesedel till en privat enhet.

Nya klienter

Om du ännu inte är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.