Hoppa till huvudinnehåll

Polikliniken för funktionsförmåga

Kontaktuppgifter och öppettider

Besöksadress

Pharmacity B-delen, 3. våningen
Österlånggatan 4
Åbo

Postal address

Pharmacity B-delen, 3. vån., PB 52
20520 Åbo
må–to 8.00–15.00
fr 8.00–13.00

Polikliniken för funktionsförmåga utgör en del av universitetssocial- och hälsocentralen och arbetar i nära kontakt med primärvården och den specialiserade sjukvården. Vår poliklinik är i första hand en konsulterande enhet. Vi vårdar huvudsakligen patienter i arbetsför ålder med funktionella tillstånd med medelsvåra till svåra symtom eller långvarigt trötthet, som inte kunnat lindras trots behandling. Vi utbildar också aktörer i regionen och undersöker olika behandlingsformers effektivitet samt prognosen för patienter som behandlats. Du behöver en remiss för våra tjänster.

‌Vår poliklinik är i första hand en konsulterande enhet. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på biopsykosocial rehabilitering. Syftet är att förbättra patienternas funktionsförmåga och livskvalitet och att hjälpa dem att hitta sätt att hantera sina symtom i vardagen.  Efter en vårdperiod gör vi en plan för fortsatt behandling tillsammans med patienten. Därefter kontaktar vi den vårdande enheten och andra aktuella enheter för att genomföra planen.

Vi tar emot remisser från primärvården, företagshälsovården, den privata hälso- och sjukvården och den specialiserade sjukvården inom Egentliga Finlands välfärdsområde. 

Arbets- och funktionsförmågan hos våra patienter är minst medelsvårt nedsatt.

Ankomst till polikliniken