Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Öppettider

Servicehandledning, svenskspråkig service
måndag
12.00–13.00
onsdag
9.00–10.00
fredag
10.00–11.00
Servicehandledning, finskspråkig service
måndag
12.00–13.00
onsdag
9.00–10.00
fredag
10.00–11.00
Krävande funktionshinderservice riktar sig till personer i alla åldrar, som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Via servicehandledningen ges information om vilken service som erbjuds inom krävande funktionshinderservice samt hur man ansöker om servicen.

Via servicehandledningen ges information till personer som behöver servicen, till anhöriga samt till myndigheter.

Du kan ringa till servicehandledningen under angivna telefontider. Servicehandledningen har egna telefonnummer till finska och svenska tjänster. Svenskspråkiga tjänster erbjuds även till andra tvåspråkiga välfärdsområden samt till Åland.

Krisplatsförfrågan riktas utanför tjänstetid till Kris-, undersöknings- och rehabiliteringscentret KUR (svenskspråkiga tjänster) och Kehitysvammapsykiatrinen kriisi- ja tutkimusyksikkö (finskspråkiga tjänster).