Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Öppettider

Servicehandledning, svenskspråkig service
måndag 12.00–13.00
onsdag 9.00–10.00
fredag 10.00–11.00
Servicehandledning, finskspråkig service
måndag 12.00–13.00
onsdag 9.00–10.00
fredag 10.00–11.00

Servicehandledningen ger information om vilken service som erbjuds inom krävande funktionshinderservice, samt om hur du ansöker om krävande funktionshinderservice.

Servicehandledningen ger råd till personer som behöver service, samt till deras närstående och till myndigheter.

Den svenskspråkiga servicehandledningen betjänar utöver Egentliga Finlands välfärdsområde även de övriga tvåspråkiga välfärdsområdena samt Åland.

Du kan ringa servicehandledningen vardagar under telefontid. Den svensk- och finskspråkiga funktionshinderservicen har egna telefonnummer.

Akuta förfrågningar om klientplats utanför tjänstetid:

  • Kris-, undersöknings- och rehabiliteringscentret KUR (svenskspråkiga tjänster)
  • Kehitysvammapsykiatrinen kriisi- ja tutkimusyksikkö (finskspråkiga tjänster).

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver service som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet.