Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för äldre

Målet med tjänster för äldre är att varje ålderstigen person i Egentliga Finland kan bo kvar i det egna hemmet möjligast länge med stöd av hemvården och stödtjänsterna.

Du som är äldre, behöver du hjälp?

Om du inte redan får tjänster för äldre kan du kontakta den centraliserade kundhandledningen för äldre i Egentliga Finland. De äldres kundhandledning erbjuder äldre och deras anhöriga rådgivning om olika servicealternativ som stöder boendet i det egna hemmet.

Vid kundhandledningen kan man också boka en tid för en bedömning av servicebehovet. Bedömningen av servicebehovet görs som ett hembesök.

Kundhandledningstelefonen betjänar vardagar
på svenska tfn 02 262 6174 (kl. 9-12)
på finska tfn 02 262 6164 (kl. 9-15)

Väntetiderna till tjänster för äldre

Välfärdsområdet ska minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om. Väntetiderna presenteras som ett medeltal, där väntetiden beräknas från den dag som ärendet kommer till handläggning. I beräkningen presenteras den genomsnittliga helhetsväntetiden.

Nyheter som gäller tjänster för äldre

Nämnden för tjänster för äldre godkände nedläggningar inom boendetjänster i olika delar av Egentliga Finland

Nyhet

Orsakerna bakom nämndens beslut varierar mellan olika enheter.

Nedläggningar och förändringar inom boendetjänsterna till behandling i nämnden för tjänster för äldre

Nyhet

Nämnden för tjänster för äldre fattar beslut om sju enheters framtid torsdagen den 13 juni.

Sommaren inverkar på Varhas tjänster och enheter

Nyhet

Sommarperioden påverkar Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster och enheter i form av avvikande tidtabeller. Under sommaren är en del enheter stängda…

Invånartidning

Varhas invånartidning delas ut till alla hem i Egentliga Finland i maj

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde delar ut en tvåspråkig invånartidning till alla hem i mitten av maj. Den 12-sidiga tidningen innehåller de viktigaste…