Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för äldre

Målet med tjänster för äldre är att varje ålderstigen person i Egentliga Finland kan bo kvar i det egna hemmet möjligast länge med stöd av hemvården och stödtjänsterna.

Du som är äldre, behöver du hjälp?

Om du inte redan får tjänster för äldre kan du kontakta den centraliserade kundhandledningen för äldre i Egentliga Finland. De äldres kundhandledning erbjuder äldre och deras anhöriga rådgivning om olika servicealternativ som stöder boendet i det egna hemmet.

Vid kundhandledningen kan man också boka en tid för en bedömning av servicebehovet. Bedömningen av servicebehovet görs som ett hembesök.

Kundhandledningstelefonen betjänar vardagar
på svenska tfn 02 262 6174 (kl. 9-12)
på finska tfn 02 262 6164 (kl. 9-15)

Väntetiderna till tjänster för äldre

Välfärdsområdet ska minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om. Väntetiderna presenteras som ett medeltal, där väntetiden beräknas från den dag som ärendet kommer till handläggning. I beräkningen presenteras den genomsnittliga helhetsväntetiden.

Nyheter som gäller tjänster för äldre

På en rehabiliterande bedömningsenhet betonas klientens egen aktivitet

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde håller på att införa en så kallad rehabiliterande bedömningsperiod i fullskaligt bruk inom tjänster för äldre. I den här…

Omorganiseringen inom Varha fortsätter: målet är att betjäna kunderna allt effektivare

Nyhet

En organisation av Varhas storlek lever och utvecklas hela tiden. Huvudmålsättningarna för välfärdsområdesreformen är att garantera jämlik service, minska…

En rehabiliterande bedömningsperiod ger färdighet att klara sig hemma

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde håller på att införa en så kallad rehabiliterande bedömningsperiod i fullskaligt bruk inom tjänster för äldre. I den här…

Mobil rådgivningspunkt för äldre kommer till Reso 2.4.2024

Nyhet

Rådgivningsbilen från Liikkuva resurssikeskus för organisationsarbetare, Varhas servicehandledare och en minnesrådgivare till Reso.