Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för äldre

Målet med tjänster för äldre är att varje ålderstigen person i Egentliga Finland kan bo kvar i det egna hemmet möjligast länge med stöd av hemvården och stödtjänsterna.

Du äldre person, behöver du hjälp?

Om du inte redan får tjänster för äldre kan du kontakta den centraliserade kundhandledningen för äldre i Egentliga Finland. De äldres kundhandledning erbjuder äldre och deras anhöriga rådgivning om olika servicealternativ som stöder boendet i det egna hemmet.

Vid kundhandledningen kan man också boka en tid för en bedömning av servicebehovet. Bedömningen av servicebehovet görs som ett hembesök.

Kundhandledningstelefonen betjänar vardagar
på svenska tfn 02 262 6174 (kl. 9-12)
på finska tfn 02 262 6164 (kl. 9-15)

Väntetiderna till tjänster för äldre

Välfärdsområdet ska minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om. Väntetiderna presenteras som ett medeltal, där väntetiden beräknas från den dag som ärendet kommer till handläggning. I beräkningen presenteras den genomsnittliga helhetsväntetiden.

Nyheter gällande tjänsterna för äldre

Distansvård tas i bruk inom hemvården i Salos och Someros område

Nyhet

Distansvård är en hemvårdstjänst där man tar bild- och ljudkontakt med klienten genom en surfplatta. Distansvården svarar mot det växande behovet av…

Rådgivningsbilen är i Åbo och Lundo under veckan för närståendevårdare – kom och träffa anställda i Varha och olika organisationer

Nyhet

Hjälper du en närstående dagligen i vardagen? Har ansvarsfördelningen och fördelningen av arbetet i din familj förändrats eller oroar du dig för en anhörig…

Skicka julpost till äldre

Nyhet

Kampanjen Julpost till äldre (från den 13 november till den 4 december 2023) bjuder in alla invånare i Egentliga Finlands välfärdsområde att skicka julpost…

Mäntykoti Räntämäki måste stängas i april på grund av uppsägning av hyresavtalet

Nyhet

Alla boende i Mäntykoti Räntämäki kommer att få en ny plats för serviceboende som motsvarar den nuvarande servicenivån.