Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för barn, unga och familjer

Familjecentertjänsterna omfattar barn, ungas och familjernas social- och hälsovårdstjänster.

Nyheter från familjecentret

ÅUCS Varhain-koordinatorer ger stöd och metoder till dem som i sitt arbete möter unga med psykiska symptom

Nyhet

Koordinatorerna i teamet Varhain på ÅUCS gör besök i välfärdsområdet Varha och hjälper yrkesfolk i skolornas elev- och studerandevård och…

Åbo

I pilotprojektet Åbo kulturinbjudan stöds småbarnsfamiljer med kultur- och konstbaserade metoder

Nyhet

Verksamhetsmodellen Åbo kulturinbjudan är en ny tjänst för kulturvälbefinnande som utvecklats i samarbete mellan Åbo stads spetsprojekt för kultur…

Nystad

Tekniska problem med telefonförbindelserna vid Nystads social- och hälsovårdstjänster 20.9

Nyhet

Tekniska problem med telefonförbindelserna vid Nystads social- och hälsovårdstjänster 20.9.

Åbo

Mottagning utan tidsbeställning för barn med öroninflammation öppnar på hälsostationerna i Åbo den 1 september

Nyhet

Alla hälsostationer i Åbo ska få en vårdlinje för barn med öroninflammation från och med 1 september. Tjänsten fungerar med könummer och ingen…