Hoppa till huvudinnehåll

Erkänd högkvalitativ service

Krävande funktionshinderservice består av funktionshinderservice, som samkommunerna KTO och Kårkulla producerade fram till slutet av 2022.

KTO har beviljats SHQS kvalitetserkännande som omfattar rehabilitering-, boende- och experttjänster samt aktiviteter som främjar sysselsättning och inkludering för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och andra personer som behöver särskilt stöd. Kvalitetserkännandet gäller till 26 augusti 2025.

Kårkulla samkommun har certifierat hela sin verksamhet enligt ISO 9001-standarden. Certifieringen är giltig till den 23 november 2023.