Hoppa till huvudinnehåll

Hakemus omaishoidon tuesta alle 18 v.

Lag om stöd för närståendevård 937/2005

Med denna ansökan ansöker man om service till stöd för närståendevård i enlighet med § 2 i lagen om stöd för närståendevård. Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.
Med denna ansökan ansöker man om
Med denna ansökan ansöker man om (Obligatoriskt fält)
Till ansökan om stöd för närståendevård fogas ett högst 6 månader gammalt läkarintyg eller epikris eller en gällande rehabiliteringsplan, där det ingår uppgifter om funktionsförmågan hos den som behöver närståendevård. Bilagorna kan vara kopior. Bilagorna till ansökan ska lämnas in inom 3 månader eller inom separat utsatt tid för att beslut ska kunna fattas i ärendet. Ansökan kan inte tas till behandling utan nödvändiga bilagor. Ansökan och bilagorna ska tillställas den adress som anges längst ner på blanketten.
 
Personuppgifter om den vårdbehövande
Efternamn och alla förnamn (Obligatoriskt fält)
Personbeteckning (Obligatoriskt fält)
Hemadress, postnummer och postanstalt (Obligatoriskt fält)
Hemkommun (Obligatoriskt fält)
Hälsouppgifter
Funktionsnedsättning eller sjukdom (Obligatoriskt fält)
Uppgifter för vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 1
Efternamn och alla förnamn (Obligatoriskt fält)
Relation till den som får närståendevård (Obligatoriskt fält)
Relation till den som får närståendevård, annan
Personbeteckning (Obligatoriskt fält)
Hemadress, postnummer och postanstalt (Obligatoriskt fält)
Telefon (Obligatoriskt fält)
Modersmål (Obligatoriskt fält)
Kommunikationsspråk (Obligatoriskt fält)
Vårdarens medborgarskap (Obligatoriskt fält)
E-post (Obligatoriskt fält)
Vårdnadshavare 2
Vårdnadshavare 2
Efternamn och alla förnamn
Relation till den som får närståendevård
Relation till den som får närståendevård, annan
Personbeteckning
Hemadress, postnummer och postanstalt
Telefon
Modersmål
Kommunikationsspråk
Vårdarens medborgarskap
E-post
Uppgifter om den person som ansöker om att bli närståendevårdare
Uppgifter om den person som ansöker om att bli närståendevårdare (Obligatoriskt fält)
Efternamn och alla förnamn
Hemadress, postnummer och postanstalt
Personbeteckning
Telefon
Modersmål
Kommunikationsspråk
Vårdarens medborgarskap
E-post
Relation till den som får närståendevård
Den person som ansöker om att bli närståendevårdare har förvärvsarbete (Obligatoriskt fält)
Den person som ansöker om att bli närståendevårdare har förvärvsarbete, annan
Bankförbindelse och kontonummer för den person som ansöker om att bli närståendevårdare (Obligatoriskt fält)
Annat stöd och annan service som den vårdbehövande får
Handikappbidrag
Handikappbidrag € per månad
Vårdbidrag för pensionstagare
Vårdbidrag för pensionstagare € per månad
Övriga tjänster såsom tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp, hemservice för barnfamiljer
Person som har hjälpt till att fylla i ansökan
Namn
Tjänsteställning eller släktskapsförhållande
Telefon
Bifogade filer
Bifogade filer
Som mest 5 filer.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, png, jpg, jpeg.

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas ett högst 6 månader gammalt läkarintyg eller epikris eller en gällande rehabiliteringsplan, där det ingår uppgifter om funktionsförmågan hos den som behöver närståendevård. Bilagorna kan vara kopior. Ansökan kan inte tas till behandling utan nödvändiga bilagor.

Välj bifogade filer här. Filformatet för bilagorna kan vara jpg, jpeg, png eller pdf. Storleken på en bifogad fil ska vara högst 2.0 Mt.

Samtycket är i kraft tillsvidare. Ni har rätt att återkalla samtycket som ni gett genom att meddela ärendet till servicen till stöd för närståendevård. Även utan samtycke har en enhet inom socialvården på basis av 20 § 1 moment i lagen om klientes ställning och rättigheter inom socialvården rätt att få nödvändiga uppgifter och utredningar som i väsentlig grad inverkar på klientrelationen av andra myndigheter och samfund, såsom FPA och myndigheter inom social- och hälsovården.

Klientuppgifterna sparas in i kundregistret för socialvården i Egentliga Finlands välfärdsområde. Denna handling med bilagorna ska hemlighållas med stöd av § 24 punkten 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.