Hoppa till huvudinnehåll

Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:

Dagverksamheten stöder delaktigheten och växelverkan hos personer med funktionsnedsättning. Tjänsten kan ordnas i grupper eller individuellt. Dagverksamheten är huvudsakligen avsedd för personer med de svåraste funktionsnedsättningarna som inte har möjlighet att delta i arbetsverksamhet eller sysselsättningsfrämjande verksamhet. Målet med dagverksamhet är att öka delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning och att erbjuda meningsfulla, dagliga och rehabiliterande aktiviteter. Verksamheten ska också stärka den sociala interaktionen samt upprätthålla och utveckla funktionsförmågan.

Den mångsidiga verksamheten vid dagcentren utgår från individuella mål. Bland aktiviteterna finns till exempel friluftsliv, rekreation, motion, träning av vardagliga färdigheter och kreativ verksamhet, såsom konst, kultur eller hantverk. Vi beaktar dina starka sidor, önskemål och interaktionssätt. Vi erbjuder olika alternativ samt stöd och handledning när du ska välja aktiviteter. Syftet är att stärka din kommunikationsförmåga och hjälpa dig att klara av sociala situationer. Du får också öva på de färdigheter du behöver för att kunna leva så självständigt som möjligt i vardagen.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri, men aktivitetscentrumet tar ut en avgift av dig för de måltider som du äter på centrumet.

För vem?

Dagverksamheten är främst avsedd för personer med de svåraste funktionsnedsättningarna samt personer som behöver särskilt stöd, som på grund av sitt funktionshinder inte har möjlighet att delta i arbetsverksamhet eller sysselsättningsfrämjande verksamhet. Socialarbetarna och socialhandledarna vid funktionshinderservicen ansvarar för att bevilja tjänsten och för att utarbeta en serviceplan.

Gör så här

Du kan ansöka om arbets- och dagverksamhet genom att fylla i ansökan om funktionshinderservice. Blanketten kan fyllas i elektroniskt på webbplatsen varha.fi. Där finns ansökan också som ett pdf-dokument som du kan skriva ut, fylla i och skicka till det område som ansvarar för funktionshinderservicen i din hemkommun.

Servicekanaler

Alastaron työtupa

Dagcenter Kirjo

Koivikkokujan toimintakeskus, Mynämäki

Kotikulta, päivätoimintakeskus, Raisio

Kotikulta, Raisio

Liedon toimintakeskus

Loimaan päivätoiminta

Mocca serviceenhet

Monitoimikeskus Tikli, Kaarina