Hoppa till huvudinnehåll

Liikkumista tukevat palvelut, työikäiset

Nyckelord:

Vi beklagar att den här sidan ännu inte är översatt till svenska. Webbplatsen är fortfarande ofullständig.

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne, mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne, on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevien palvelujen avulla sinua autetaan liikkumaan ja hoitamaan asioita kodin ulkopuolella silloin, kun et kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä itsenäisesti.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  • julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
  • saattajapalveluna
  • ryhmäkuljetuksina
  • korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
  • muulla soveltuvalla tavalla.

För vem?

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn aiheuttamasta toimintakyvyn alentumisesta johtuen, kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä itsenäisesti.

Palvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sen pohjalta laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Gör så här

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi Soihtu-tiimiin puhelimitse. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, ota suoraan yhteyttä häneen. Soihtu-tiimiin otetaan yhteyttä, jos asiakkuutta ei vielä ole.

Servicekanaler