Hoppa till huvudinnehåll

Omaishoidon tuki

Nyckelord:
Vi beklagar att den här sidan ännu inte är översatt till svenska. Webbplatsen är fortfarande ofullständig.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa.

Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista sekä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Palveluja hoidettavalle voivat olla esimerkiksi:
* apuvälinepalvelut
* kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai
* tilapäishoito laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla:
* valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten
* omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä
* omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta.

För vem?

Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon tukihakemuksella. Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Omaishoidon tuen arvioimiseksi luoksesi tehdään kotikäynti, jolloin hoito- ja palvelutarpeet kartoitetaan.

Gör så här

Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon tukihakemuksella.

Servicekanaler

Sosiaalipalvelujen neuvonta, Lieto

Sosiaalitoimisto, Aura