Hoppa till huvudinnehåll

Service som stöder rörligheten, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

En tillgänglig och fungerande allmän kollektivtrafik inklusive anrops- och servicetrafik är det främsta sättet att ordna sådan rörlighet som lämpar sig för alla. Syftet med service som stöder rörligheten är att hjälpa dig att röra dig och sköta dina ärenden när du inte självständigt kan använda allmänna trafikmedel.

Servicen kan ordnas på följande sätt, eller genom en kombination av dessa:

  • handledning och träning i användning av allmänna trafikmedel
  • ledsagartjänst
  • grupptransport
  • ersättning av skäliga kostnader för resa med taxi, invataxi eller annat liknande fordon
  • något annat lämpligt sätt.

För vem?

Servicen är avsedd för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan liknande orsak inte självständigt kan använda allmänna trafikmedel.

Servicen beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler