Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.10.2023 14.39

Sote-palvelulautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024

Avainsanat:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden strategiset tavoitteet vuodelle 2024 ovat hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden parantamisessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen rakennemuutoksessa.

Kaksi vaaleanviolettia sydäntä tummanvioletilla pohjalla.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-palvelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.10.2023 sote-palveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024. Tulosaluejohtaja Mikko Pakarisen esittelemä talousarvioesitys sisältää arvion sote-palveluiden tuloista ja menoista ensi vuonna sekä selonteon palvelutarpeen kehityksestä ja tulosalueen strategisista tavoitteista.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja: Sote-palvelulautakunnan pöytäkirja 10.10.2023 (triplancloud.fi)

Sote-palveluiden talousarvioesityksessä vuodelle 2024 toimintakate on -695 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys on aluehallituksen syyskuussa määrittämän suunnittelukehyksen mukainen.

Toimintakate tarkoittaa varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen erotusta. Tulosalueen toimintakatteessa ei ole huomioitu valtion rahoitusta, joka muodostaa pääosan hyvinvointialueen tuloista.

Suurimmat menoerät sote-palveluissa ovat henkilöstön palkat ja palkkiot (vuonna 2024 arviolta 372 miljoonaa euroa) sekä ostopalveluina tuotettavat palveluostot (vuonna 2024 arviolta 326 miljoonaa euroa). Tulosalueen oman toiminnan suurin tuloerä muodostuu puolestaan asiakasmaksuista (vuonna 2024 arviolta 40 miljoonaa euroa).

– Sote-palveluiden tavoitteissa korostuu palveluiden saatavuuden parantuminen, hoidon jatkuvuus sekä oikea-aikaisuus. Tämä edellyttää meiltä toimintatapojen kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Palvelurakennetta täytyy myös osaltaan saada kevennettyä. Henkilöstön saatavuus ja olemassa olevasta henkilöstöstä huolehtiminen korostuvat palvelujen turvaamisen kannalta, tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen sanoo.

Sote-palveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024 siirtyy seuraavaksi aluehallituksen käsiteltäväksi. Aluehallituksen on määrä käsitellä koko hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024−2026 marraskuun aikana. Talousarvio ja taloussuunnitelma on tarkoitus esitellä aluevaltuustolle joulukuun valtuustokokouksessa 13.12.2023.

Aiempia uutisia aiheesta

Uutinen tulosalueiden talousarvioesitysten lautakuntakäsittelyistä (3.10.2023): Tulosalueiden lautakunnat käsittelevät vuoden 2024 talousarvioita lokakuun aikana

Uutinen aluehallituksen kokouksesta syyskuussa (26.9.2023): Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 26.9.2023

Uutinen tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta (24.8.2023): Osavuosikatsaus 1–6/2023: Varha hillitsee talouden alijäämää useilla toimenpiteillä

Uutinen aluehallituksen kokouksesta kesäkuussa (6.6.2023): Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 6.6.2023