Hyppää pääsisältöön

Aloiteoikeus

Hyvinvointialueen asukkailla, järjestöillä ja yrityksillä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloite toimitetaan hyvinvointialueen kirjaamoon: Kirjaamo | Varha

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin. Aloite ei aina johda toimenpiteisiin.

Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.