Hyppää pääsisältöön

Toimintakykyisenä ikääntyminen

Ikääntynyt pariskunta hymyilee toisilleen

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Toimintakykyisenä ikääntyminen -projektin päämääränä on parantaa ja ylläpitää varsinais-suomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia sekä tukea heidän toimintakykyään.

Tavoitteet:

Alueella on

  • ikääntyneiden asiakkaiden yhtenäiset ohjauskäytännöt hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin palveluihin.
  • ammattilaisilla keinoja tunnistaa ikääntyneet, jotka tulee ohjata hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin palveluihin.
  • yhtenäisiä toimintakykyä ylläpitävän liikunnan käytäntöjä.           

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen tarpeen varhaista tunnistamista varten olemme työstäneet välinettä, jonka käyttö olisi mahdollista monipuolisesti esimerkiksi asiakasohjauksessa ja liikuntatoimintaa järjestävien tahojen palveluissa. Samalla voidaan parantaa ikäihmisten liikuntapalveluihin, järjestöjen ja muuhun vapaa-ajantoimintaan ohjautumista ennen varsinaisten sote-palveluiden tarvetta.

Tieto hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyvistä toiminnoista ja palveluista tulee tavoittaa myös ikäihmiset, jotka asuvat kauempana keskuksista. Tämän osalta teemme keväästä 2023 alkaen tiivistä yhteistyötä Liikkuvan resurssikeskuksen kanssa ja pääsemme testaamaan Liikkuvaa hyvinvointitoria, josta voi saada tietoa muun muassa lähellä olevista liikuntapalveluista tai järjestöjen toiminnasta ja saada vinkkejä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Yhtenäisiä liikunnan käytäntöjä olemme edistäneet tekemällä yhteistyötä Ikäinstituutin, Liiku ry:n ja alueen kuntien liikuntapalveluiden kanssa. Kevään 2023 aikana kunnat voivat hakea Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen-hankkeeseen (2023-2025). Pyrkimyksenä on saada alueen ikäihmisille yhtenäisesti voima- ja tasapainoliikuntaa asuinkunnasta riippumatta. Lisätietoja Voimaa vanhuuteen -hankkeesta https://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/voimaa-vanhuuteen-kehittamistyo-kaynnistyy-varsinais-suomessa/

Koemme tärkeäksi, että myös ikäihmiset itse tulevat kuulluksi. Olemme osallistuneet erilaisiin ikäihmisten tilaisuuksiin, joissa olemme esitelleet projektia ja lisäksi kysyneet, että miten he pitävät yllä toimintakykyään ja mitkä asiat tuovat hyvinvointia. Tietoa on voitu hyödyntää erilaisissa ammattilaisten kohtaamisissa.

Järjestämme webinaareja ikäihmisille ja ammattilaisille yhteistyössä muiden alueen hankkeiden ja projektien kanssa.

Positiivisen viestinnän avulla voidaan tuoda esille ja herättää ajatuksia ikäihmisten tarpeiden huomioimisessa erilaisissa palveluissa ja yhteisöissä. Ajanjaksolla 14.2.–31.3.23 oli käynnissä Ikäystävällisyys nyt -kampanjamme, josta uutisoitiin Varhan nettisivuilla https://www.varha.fi/fi/ajankohtaista/uusi-kampanja-kannustaa-ikaystavallisiin-tekoihin ja somessa. Kampanjan aikana eri tahot voivat ilmiantaa tai ideoida ikäystävällisiä tekoja, jotka kampanjan päätteeksi julkaistiin Varhan nettisivuilla.

https://www.varha.fi/fi/ajankohtaista/kampanja-kerasi-ikaystavallisia-tekoja-kimppakavelyt-kaveripenkit-ja-kaupan

Kaikki projektinaikainen toimintamme on edellyttänyt laaja-alaista verkostoitumista ja yhteistyötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa: Liikkuva resurssikeskus, Ikäinstituutti, Liiku ry, kuntien liikuntapalvelut, HYTE-palvelut, ikääntyneiden palvelut, sote-palvelut sekä muut alueen projektit ja hankkeet. Olemme osallistuneet muiden tahojen järjestämiin työpajoihin ja kokouksiin, esitelleet projektia useissa eri foorumeissa, ja onnistuneet löytämään erilaisia yhdyspintoja, joihin projektin tavoitteiden mukaiset toiminnot kiinteästi liittyvät.

Tarkoituksenamme on vielä järjestää koulutuksellisia tilaisuuksia ikäihmisille ja ammattilaisille hyvinvoinnin edistämisestä ja toimintakyvyn ylläpitämisestä.

Lisätietoa

Mari Luonsinen
Projektipäällikkö
mari.luonsinen@varha.fi
puh. 044 794 9984

Noora Tamminen
Projektikoordinaattori
noora.tamminen@varha.fi
puh. 044 907 5445

Hanne Kemppinen
Projektikoordinaattori
hanne.kemppinen@varha.fi
puh. 044 907 5377 (lokakuuhun 2023)