Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 1.2.2024 13.47

Beslutet om framtiden för Hintta vårdhem skjuts fram

Nyckelord:

Nämnden för tjänster för äldre fattade inte beslut om en nedläggning av Hintta vårdhem på sitt sammanträde på onsdagen.

Två ljusa turkosa hjärtan på en turkos bakgrund.

Nämnden för tjänster för äldre godkände den ekonomiska driftsplanen för tjänster för äldre år 2024.

En potentiell nedläggning av Hintta vårdhem i Suomusjärvi i Salo remitteras till tjänstemannaberedning. Nämnden för tjänster för äldre vid Egentliga Finlands välfärdsområde behandlade resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönens förslag om en nedläggning av enheten på sitt sammanträde den 31 januari men beslutade att remittera ärendet till beredning i enlighet med ett reviderat beslutsförslag från Pöyhönen. Det reviderade beslutsförslaget hade sin bakgrund i en diskussion om nämndens beslutanderätt i ärendet.

Vid Hintta vårdhem erbjuds institutionsvård för äldre. För närvarande har Hintta vårdhem nio långvariga boende. Dessutom har enheten använts som plats för korttidsvård.

Nämnden för tjänster för äldre behandlade också resultatområdets ekonomiska driftsplan för år 2024. Driftsplanen är en plan över intäkter och kostnader i verksamheten under året, och den grundar sig på resultatområdets budget. Nämnden godkände driftsplanen och beslutade att göra ett tillägg i protokollet om att det ska göras en plan över hur man kan svara på ökningen av servicebehovet bland äldre under de kommande tio åren.

När det gäller den ekonomiska driftsplanen beslutade nämnden också att planen inte behöver justeras om en förändring har en total kostnadseffekt som stannar under 300 000 euro på årsnivå. Därtill måste förändringen vara i enlighet med budgeten. I det ursprungliga beslutsförslaget var den övre gränsen för kostnadseffekten på årsnivå 500 000 euro. Nämnden beslutade alltså att sänka gränsen.

Övriga ärenden på sammanträdet för nämnden för tjänster för äldre behandlades i enlighet med beslutsförslagen.

Genom denna länk hittar du föredragningslistan för nämnden för tjänster för äldres sammanträde: Nämnden för tjänster för äldre 31.1.2024, föredragningslista (Ktweb, på finska)

Tidigare nyhet om ämnet

Förslag om nedläggning av Hintta vårdhem i Suomusjärvi till nämnden för tjänster för äldre (26.1.2024)