Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.3.2023 08.28

Fortfarande fördröjningar i en del av Varhas kundfakturor

Nyckelord:

Orsaken till fördröjningarna i Varhas kundfakturering är tekniska problem som är kopplade till arbetet med att förenhetliga kund- och patientdatasystemen. Det har också tagit längre tid än planerat att övergå till ett enhetligt serviceutbud. Målet är att kundfaktureringen börjar fungera normalt under vårens lopp.

Fingrar på datorns tangentbord

Bland annat tekniska problem har orsakat svårigheter för kundfaktureringens fullskaliga start. Fakturor skickas ändå ut till kunderna varje dag.

Kundfaktureringen vid Egentliga Finlands välfärdsområde utvidgas ett system och ett område åt gången. Under början av året har tillämpningen av det enhetliga serviceutbudet i datasystemen framskridit långsammare än planerat. Därtill har diverse tekniska utmaningar gjort kundfaktureringens fullskaliga start långsammare. På grund av detta försenas en del av fakturorna till de kunder som utfört ärenden vid välfärdsområdet under början av året.

Fördröjningar kan förekomma i synnerhet i hälsocentralernas och sjukhustjänsternas fakturor, i inkomstrelaterade avgifter samt i hyresfaktureringen.

– Införandet av faktureringssystemet framskrider ändå hela tiden och fakturor skickas ut varje dag. Avsikten är att faktureringen börjar fungera normalt under vårens lopp. Vi har full förståelse för att fördröjningarna i kundfakturorna orsakar möda och besvär åt våra kunder. Vi beklagar verkligen detta, säger ekonomichef Riikka Kilpi.

Det måste skapas kopplingar från alla kund- och patientdatasystem i Egentliga Finland till faktureringssystemet, och dessutom måste hela serviceutbudet prissättas i systemet i enlighet med de fastslagna kundavgifterna.

– Vid behov kommer vi att vara flexibla med kundernas betalningstidtabeller. Vi går igenom betalningssituationen med kunden enskilt och kommer överens om ett personligt betalningsarrangemang. Vi har inga allmängiltiga instruktioner för hurudana betalningsarrangemang som görs när fakturan fördröjs utan situationerna hanteras var för sig. Jag vill betona att vi har en stark vilja att hjälpa våra kunder över denna situation, säger ekonomidirektör Arja Pesonen.

Fördröjningen av kundfakturorna kräver inga åtgärder av kunderna och man behöver inte särskilt kontakta välfärdsområdet med anledning av detta. Ifall läget i kundfaktureringen väcker specifika frågor, kan kunderna vara i kontakt via telefonnumret 02 313 1141, mån-tors kl. 9–11.

Mer information om Varhas kundfakturering: varha.fi/kundavgifter

En tidigare nyhet om Varhas kundfakturering (8.2.2023): En del av faktureringen i början av året flyttar till mars