Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.11.2023 10.09

Temat för veckan för barnets rättigheter är barnets rätt till välbefinnande

Nyckelord:

Den här veckan, 20–26 november 2023, är det veckan för barnets rättigheter. 2023 års tema för veckan för barnets rättigheter är barnets rätt till välbefinnande.

Nuorten jalkoja. Kuvan keskellä keltaisessa pallossa teksti "Lasten oikeuksien viikko".

Att vi mår bra fysiskt, psykiskt och socialt är grunden för vår hälsa. Enligt den senaste Hälsa i skolan-undersökningen överskuggas dock allt fler barns och ungas välbefinnande av bland annat utmaningar med den psykiska hälsan, otrygghet och mobbning.

I Egentliga Finlands välfärdsområde håller välfärdsplanen för barn och unga 2023–2025 på att utarbetas. Med hjälp av planen styrs, leds och utvecklas välfärdsarbetet för barn och unga i Egentliga Finland. 

Varhas välfärdsplan för barn och unga utarbetas i samarbete med områdets kommuner, organisationer, Varhas ungdomsfullmäktige och erfarenhetsexperter. Planen innehåller en beskrivning av faktorer som har en positiv eller negativ inverkan på barns och ungas välbefinnande samt av de gemensamt fastställda målen och åtgärderna för att främja välbefinnande. Varhas välfärdsplan för barn och unga ingår i Varhas välfärdsplan. Välfärdsplanerna kommer att läggas fram för Varhas välfärdsområdesstyrelse i november och för välfärdsområdesfullmäktige i december, och genomförandet kommer därefter att preciseras i samarbete med områdets aktörer.

Varhas insatser för välbefinnande presenteras på sociala medier

Under veckan för barnens rättigheter kommer Varha att publicera en serie inlägg på sina sociala mediekanaler, med presentation av resultaten från den senaste Hälsa i skolan-enkäten och av de åtgärder man vidtar för att förbättra barns, ungas och familjers situation i Egentliga Finland. Serien kommer att publiceras varje vecka på Varhas Facebook- och Instagram-sidor fram till mitten av december.

Ämnet kommer att behandlas ytterligare under ett webbinarium, som ordnas av Varha, Åbo stad och Barnskyddsorganisationer i Egentliga Finland rf, där man går igenom resultaten från Hälsa i skolan-enkäten i detalj. Det kostnadsfria webbinariet ordnas tisdagen den 12 december kl. 13–15. Det riktar sig särskilt till professionella som arbetar med barn och unga, men är öppet för alla.

Läs mer om webbinariet

Veckan för barnets rättigheter arrangeras av kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, som omfattar barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, församlingar och statliga aktörer. Veckan arrangerades för första gången 2018.

Läs mer om veckan för barnets rättigheter här: Varje barn har rätt till välmående - Lapsenoikeudet.fi