Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.3.2024 13.43

Typ 2-diabetiker, skulle du gå på en digital vårdväg?

Nyckelord:

I mars öppnades i Nystadsregionen den första digitala vårdvägen för primärvård för kunder inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha). Den digitala vårdvägen fungerar i Nystad, Tövsala, Gustavs, Vemo, Pyhäranta, Laitila, Masku, Mynämäki och Nousis. Vägen som byggts för typ 2-diabetiker är utformad för att göra saker enklare. Genomförandet finansieras av Europeiska unionen.

Kuvassa diabeteshoitaja työhuoneessaan. Tietokoneella hänen edessään on auki digihoitopolun ammattilaisnäkymä.

Tiina Heikkilä, diabetessköterska på Laitila hälsostation, presenterar digital vårdvägen.

Hälsobyns digitala vårdväg är en servicekanal som en person med typ 2-diabetes som behöver icke brådskande vård kan använda för att få information och hjälp samt beställa varor, istället för att köa i telefonen. Det är också möjligt att fylla i frågeformulären om medicinering och välbefinnande för vårdvägen i förväg, så att mottagningen kan gå rakt på sak.

– Den digitala vårdvägen ersätter inte vårdbesök, utan kompletterar dem. Kunden kan fortfarande kontakta social- och hälsovårdscentralen och kommer att uppmanas att besöka den vid behov", säger Taru Haijanen, planerare i projektet Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt.

Haijanen och hennes arbetspartner, planerare Hanna-Kaisa Malmberg, har som uppgift att främja införandet av digitala vårdvägar inom välfärdsområdet i linje med den nationella planen. Målet är att ge invånarna i Egentliga Finland en service, som kommer att utnyttjas på många andra områden. På specialvårdssidan är digitala vårdvägar också bekanta för invånarna i Egentliga Finland.

Service för en stor kundgrupp

Till den första digitala vårdvägen inom primärvården valdes typ 2-diabetes eftersom sjukdomen berör många. I Egentliga Finland finns för närvarande cirka 33 000 personer som diagnostiserats med sjukdomen, varav 4000 bor i Nystadsregionen.

– Den digitala vårdvägen är ett bra exempel på service som rullas ut och testas inom ett område. Efter det blir det lättare att införa servicen i andra områden, så att vi får en enhetlig praxis", säger Suvi Vainiomäki, direktör för Varhas öppenvård.

Den nya digitala vårdvägen öppnades för kunderna i början av mars. Maija Hannula, översköterska vid Nystadsregionens öppenvård, berättar att kunderna har fått veta om servicen främst under regelbundna kontroller. Kunderna har aktivt prövat på den nya servicen.

–Som yrkesmänniskor kan vi anta att människor alltid föredrar att komma till en mottagning. Men också antalet äldre som använder digital service ökar hela tiden. Till exempel har Gustavs, där det bor många äldre människor, entusiastiskt kommit med, säger Hannula.

–Personer med typ 2-diabetes är en ständigt växande kundgrupp. Det är viktigt att utveckla servicen så att kunderna kan fortsätta att få högkvalitativ vård när antalet yrkesverksamma är begränsat, fortsätter hon.

Många saker sköts på distans

Den nya servicen erbjuder kunderna ett alternativ oberoende av tid och plats. När man funderar på något, kan svaret hittas i den digitala vårdvägens omfattande diabetes- och egenvårdens databank. Om den digitala vägen inte ger ett lämpligt svar kan kunden skicka ett meddelande till diabetesskötaren.

–Diabetesskötaren svarar på meddelandet inom tre vardagar. Före det framskrider ärendet vid behov i vårdenheten. När en kund kontaktas kan en behandlingsplan redan finnas tillgänglig, förklarar Hannula.

I en oförutsedd situation kan ett foto av ett problem med ett ben eller ett injektionsställe vara tillräckligt för att få vårdanvisningar. Även en regelbunden kontroll kan göras på distans om kunden har ett stabilt hälsotillstånd.

Frivillig väg för kunden

Hannula påpekar att både kunder och vårdgivare står inför en ny utmaning. Att utnyttja den nya servicekanalen kan även ta mer tid för vårdgivarna i början.

Den digitala vårdvägen är inte heller lämplig för alla kunder, eftersom den fungerar med en smart enhet och bankkoder. Hannula lovar att ingen kommer att bli utan vård, även om de inte har viljan eller förmågan att använda den nya servicen.

– Det är upp till varje kund att välja om man vill följa denna väg eller inte. Vi erbjuder den nya servicen till dem som vill ha den och ger vägledning vid behov, säger Hannula.

Införandet av den digitala vårdvägen för typ 2-diabetes genomförs i samarbete mellan Varhas öppenvård och projektet Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt, med finansiering från Europeiska unionen.

Kom och bekanta dig med den digitala vårdvägen för typ 2-diabetes. Laitila och Nystad kommer att anordna lanseringsevenemang för digitala vårdvägar i april, dit alla invånare i Nystadsregionen med typ 2-diabetes är välkomna. Det lönar sig att komma till evenemangen även från utanför kommungränserna, om servicen intresserar dig eller får dig att fundera. Evenemangen äger rum den 3 april kl. 12–18 på Laitila hälsocentral och den 24 april kl. 12–18 på Nystads hälsocentral. Du kan också boka en diabetisk fotundersökning till samma dag om det har gått minst ett år sedan din senaste undersökning och du är kund på Laitila eller Nystad social -och hälsovårdscenter. Finlands Röda Kors och Finlands Hjärtförbund är också med i evenemangen.

Kuva sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Euroopan unionin rahoittama: Next Generation EU -logot