Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.4.2024 19.03

Välfärdsområdets ekonomiska utveckling i början av året sämre än väntat

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde bedömer att den ekonomiska utvecklingen i början av året är svagare än väntat. Enligt preliminära uppgifter ökar underskottet för innevarande år till cirka 162 miljoner euro.

Tarmo Martikainen.

Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen

Budgeten och ekonomiplanen 2024–2026 baserar sig på programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet, som välfärdsområdesstyrelsen godkände i december 2023. I programmet fastställs sparmål på totalt 270 miljoner euro före utgången av 2026. Resultatprognosen för det första kvartalet 2024 förutspår ett underskott på cirka 162 miljoner euro för hela året. Budgeten och programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet utgick från ett underskott på cirka 85 miljoner euro.

Det är sannolikt att det växande underskottet kommer att kräva ytterligare balanseringsåtgärder. Anpassningsåtgärderna 2024 riktas till stor del till köpta tjänster samt till anskaffning av material, varor och förnödenheter. Utifrån budgetutfallet står det klart att de planerade åtgärderna inte är tillräckliga eller att de inte har framskridit tillräckligt.

Utvecklingen av Varhas ekonomiska läge påverkas också i hög grad av besluten vid regeringens ramförhandlingar, som eftersträvar omfattande besparingar i välfärdsområdesekonomin. Statsrådet stramar åt förfarandet vid godkännande av investeringsplaner i syfte att stabilisera de offentliga finanserna. Behovet av striktare styrning framhävs inom de områden där kriterierna för bedömningsförfarandet kommer att uppfyllas eller har uppfyllts.

Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen gav förhandsbesked om resultatprognosen för årets första kvartal till välfärdsområdesfullmäktige onsdagen den 24 april, välfärdsområdesstyrelsen fick informationen under sitt möte tisdagen den 23 april.  Den officiella delårsrapporten för januari–mars behandlas av  välfärdsområdesfullmäktige den 7 maj.

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde godkände budgeten 2024 under sitt sammanträde i december 2023.