Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.12.2023 13.55

Varha och kommunerna utvecklar sin livsstilshandledning och motionsrådgivning

Nyckelord:

Ett av de centrala målen med den nationella social- och hälsovårdsreformen är att öka det förebyggande arbetet och tjänsterna. Bland vuxna finländare över 30 år är 63% av kvinnorna och 72% av männen överviktiga.

En man promenerar i vackert snölandskap.

– Livsstilsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes och behandling av dessa är kostsamma och tar mycket resurser från ett redan ansträngt social- och hälsovårdssystem. Det är viktigt för både servicesystemet och människorna själva att individer kan få stöd i att ändra sina levnadsvanor och därmed förebygga livsstilssjukdomar, säger Karoliina Luukkainen, ledande sakkunnig vid enheten för välfärd och hälsofrämjande (hyte) i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha).

Förnyelse av tjänsterna påbörjas

Trots den utmanande utgångssituationen har det redan under det senaste året gjorts mycket arbete för att få en enhetlig verksamhetsmodell för livsstilshandledning att ingå i Varhas tjänster och kommunernas idrottsrådgivning och idrottstjänster att anknytas till livsstilshandledningens servicekedja.

– Meningen är att Varhas livsstilsrådgivning ska bestå av kostrådgivning, läkemedelsfri sömnlöshetsbehandling och förebyggande av missbruk, och när det gäller motionsrådgivning eller kulturella välfärdstjänster kommer tjänsterna att produceras av kommunerna och servicehandledningen kommer att genomföras systematiskt från Varha till kommunerna, säger Karoliina Luukkainen.

Varhas livsstilshandledare och kommunernas motionsrådgivare bildar motsvarigheter och arbetar i fortsättningen med en tydlig arbetsfördelning.

– Livsstilshandledning – att få servicekedjan inom motionsrådgivningen i skick är viktigt i synnerhet med tanke på Egentliga Finlands invånares hälsa, men samtidigt är det bra att komma ihåg att tjänsterna också påverkar välfärdsområdets finansieringsbas, säger Luukkainen.

Genom att ta itu med livsstilssjukdomar förhindras behovet av korrigerande tjänster. Dessutom måste hänsyn tas till regeringens finansstyrning, där finansiering kopplad till hyte-koefficienten kan göras tillgänglig för välfärdsområdet genom ett omfattande genomförande av livsstilsrådgivning i linje med God medicinsk praxis-rekommendationen.   

I Egentliga Finlands kommuner finns en stark vilja att utveckla tjänster

Från och med början av 2023 integrerades över 30 organisationers tjänster med Varhas organisation. Varhas hyte-enhet, som ansvarar för utvecklingen av livsstilshandledning, har kartlagt resurser och verksamhetsmodeller i Varhas tjänsteutbud.

- Utgångsläget är mycket splittrat och det finns inga gemensamma verksamhetsmodeller eller tjänster i området, säger Merja Männikkö, sakkunnig på hyte-enheten.

På samma sätt har en omfattande undersökning genomförts av den nuvarande situationen för motionsrådgivning och motionstjänster som erbjuds av kommunerna.

– Även när det gäller motionsrådgivning är situationen skiftande, men det finns en stark vilja i kommunerna att utveckla dessa tjänster och samarbeta nära med Varha när det gäller att utveckla helheten av livsstilshandledning, beskriver projektkoordinator Satu Revonsuo situationen. 

Under våren 2024 informeras regelbundet hur utvecklingen av livsstilshandledning och motionsrådgivning framskrider.

Utvecklingshelheten genomförs i samarbete mellan hyte-enheten och projektet Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt under åren 2024–2025. Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras av Europeiska unionen.

Läs mer om Varhas livsstilsrådgivning här.

 

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.