Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.1.2024 10.18

Varha reformerar förebyggande service – livsstilshandledningspiloter på väg att starta

Nyckelord:

Pilotprojekt för livsstilshandledning kommer snart att starta på hälso- och socialvårdscentralerna i Åbo, Salo, Reso och Aura. Pilotområdena kommer i samarbete med Varhas enhet för välfärd och hälsofrämjande att utveckla en processbaserad service för livsstilshandledning vid socialvårdscentralerna.

En kvinna och en man med händerna uppe vid havet

Vid livsstilshandledning får klienten professionell hjälp med att göra förändringar i sin vardag, såsom hälsosammare kost, bättre sömn, viktkontroll och drogfrihet.

- Genom utvecklingsarbetet vill vi erbjuda våra klienter högkvalitativ livsstilshandledning och därigenom minska livsstilsrelaterade sjukdomar, förklarar Eva Antero-Jalava, klinisk specialistsjukskötare vid Åbo social- och hälsovårdscentral, ett av pilotområdena.

Den service som skapats i pilotprojekten för livsstilshandledning kommer att införas i hela Varha-området stegvis. Piloterna kommer att skapa en enhetlig verksamhetsmodell och service i början av år 2024.

- Den verksamhetsmodell som utvecklats i pilotprojekten kommer att utvidgas till andra hälso- och socialvårdscentra inom Varha före utgången av år 2025, säger Merja Männikkö, expert som koordinerar utvecklingsarbetet vid enheten för välfärd och hälsofrämjande inom Varha.    

Kommunerna utvecklar motionsrådgivning

Motion spelar ofta en viktig roll vid livsstilsförändringar. Kommunerna och Varha har ett starkt samarbete kring pilotprojekten.

- Kommunerna utvecklar motionsrådgivning som ska införas som en del av Varhas serviceutbud i livsstilshandledningen. Detta kommer att säkerställa att Varhas kunder hänvisas till motionsrådgivning i kommunerna, säger projektkoordinator Satu Revonsuo.

Vissa kommuner i regionen har redan tidigare erbjudit motionsrådgivningsservice, men hälso- och sjukvården har ännu inte hänvisat till denna service i omfattande utsträckning. I andra kommuner återstår däremot utvecklingsarbete för att erbjuda motionsrådgivning.

- Servicekedjan för livsstils- och motionsrådgivning är en äkta gränssnittstjänst, dvs. en tjänst där kunden får service från både Varha och kommunen, fortsätter Revonsuo.

Varha och kommunerna har ett nära samarbete

I framtiden kommer Varhas livsstilsrådgivare och kommunala motionsrådgivare att bilda samarbetspar och arbeta med en tydlig arbetsfördelning. Det är också viktigt för kommunen att kunna öka motion och hälsosamma levnadsvanor för kommuninvånarna.

- Välmående kommuninvånare är definitivt en faktor som ökar kommunens livskraft, beskriver hyte-koordinatorn Heidi Suominen från Reso stad som är med i piloten.

- Samarbetet mellan kommunen och Varha och koordineringen av servicekedjor är avgörande för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa, påpekar Suominen.

- Det har varit ett nöje att se att Varhas organisation börjar nå den punkt där dessa konkreta servicereformer, som är positiva för lokalbefolkningen och kunderna, börjar bli verklighet, sammanfattar Suominen.    

Utvecklingspaketet genomförs i samarbete mellan hyte-enheten och projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland under åren 2024–2025. Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras av Europeiska unionen.

 

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.