Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.6.2024 09.41

Varhas första cafeteria med organisationssamarbete öppnas på ÅUCS Kompassjukhuset

Nyckelord:

Ungdomar från Familjerehabiliteringscentret Lauste kommer att driva en cafeteria på ÅUCS Kompassjukhuset när det öppnar i slutet av augusti. Cafeterian är en tillfällig lösning tills den andra fasen av ÅUCS Kompassjukhuset är byggd och klar. Ett permanent café kommer att finnas i den andra delen.

Kaksi henkilöä rakennussuojavaatteissa Kompassisairaalassa.

Alti Forth från Familjerehabiliteringscentret Lauste och Pekka Makkonen från ÅUCS Psykiatri framför den blivande cafeterian på Kompassjukhuset.

– Verksamheten stöder Kompassjukhusets vision om att detta är ett sjukhus planerat av patienter och att det finns organisationer här som erbjuder sina tjänster, precis som vi erbjuder psykiatrisk specialsjukvård. Därför passade det bra att en organisation som Lauste också kommer att driva cafeterian, säger Pekka Makkonen, projektledare vid ÅUCS Psykiatri.

Mötesplatsen Bryggan, som drivs av organisationerna, och cafeterian kommer att ligga på första våningen i Kompassjukhuset.

Familjerehabiliteringscentret Lauste valdes av organisationerna bland annat för att de har liknande verksamhet i Servicecenter Telakka, som har en verkstad för unga vuxna som heter Cafe Pakka, som är ett riktigt café.

– Det här är en unik möjlighet för oss och caféverksamheten fungerar bra som en rehabiliterande arbetsaktivitet, säger teamledare Alti Forth från Familjerehabiliteringscentret Lauste.

Cafeteriaarbete är dock inte den lättaste formen av rehabiliterande arbetsaktivitet.

– Man måste vara på fötter hela tiden och man behöver var socialt interaktiv inom cafébranschen. Jag tycker ändå att det förbereder en väldigt bra för ett riktigt arbetsliv, eftersom det är en riktig arbetsgemenskap och vi utför riktigt arbete, säger Forth.

Vad är rehabiliterande arbete?

Rehabiliterande arbetsverksamhet är till för arbetslösa personer i arbetsför ålder som av någon anledning har nedsatt arbetsförmåga och därför inte kan få ett arbete på den så kallade öppna arbetsmarknaden. Rehabiliteringsarbete är en arbetsaktivitet som utförs i verkstäder, antingen en slags sektorsverkstad eller en kreativ verkstad med lägre tröskel eller "startverkstad", som förbereder människor för vardagen.

– Praktikanterna har alltid vägledning och stöd av en verkstadshandledare, en arbetscoach. Arbetscoacherna är professionella inom sina områden, säger Alti Forth.

Verksamheten i cafeterian på ÅUCS Kompassjukhuset planeras för två skift, fem personer i förmiddagsskiftet och fem personer i eftermiddagsskiftet. Cafeterian kommer att vara öppen på vardagar under dagtid.

Cafeterian kommer att sälja produkter som tillverkas på annan plats och som tas med till sjukhuset. Det kommer inte att vara möjligt att laga mat eller baka i den lilla cafeterian.

– Rehabiliteringsarbetet sker 1–4 dagar i veckan och arbetsdagen är fyra timmar lång. En praktikant kan börja med att delta i en arbetsaktivitet en dag i veckan, men kan öka antalet dagar i takt med att hans eller hennes arbetsförmåga förbättras. Krav- och ansvarsnivån kan också ökas successivt, säger Forth.

Sara, 22 år, arbetar på Cafe Pakka som rehabiliterande arbetspraktik. Hon har precis börjat arbeta och jobbar för tillfället två dagar i veckan.

– Jag kan gradvis öka mina arbetsdagar i takt med att jag vänjer mig vid arbetet och känner att jag klarar av det. Hittills har jag hjälpt till med bakning, lärt mig använda kassaapparaten och hjälpt till med städningen.

Sara rekommenderar gärna caféarbete till andra ungdomar.

– Om du är intresserad av caféarbete är det här en fantastisk möjlighet att komma in i branschen via rehabiliteringsarbete.

Projektplanen för den andra fasen av ÅUCS Kompassjukhuset är klar

Projektplaneringen för den andra fasen av Kompassjukhuset har slutförts och kommer att lämnas till Varhas ledning för beslut efter sommaren. För att den andra fasen ska kunna påbörjas krävs också en detaljplaneändring, som, enligt nuvarande uppgifter, behandlas av Åbo stads beslutande organ i början av hösten.

Den första delen av ÅUCS Kompassjukhuset kommer att vara färdigställd i slutet av augusti 2024 och verksamheten i den nya byggnaden kommer att starta i november 2024.

ÅUCS Kompassjukhuset fas I

• Överlämnande 26.8.2024

• 20 000 brm2, 76 M€ 

• Åtta avdelningar, alla standardavdelningar med 14 vårdplatser, totalt 112 vårdplatser

• Enhet för neuromodulering

• Fem olika öppenvårdsenheter 

• Administration, utbildning och forskning

• Totalt cirka 450 anställda

 

Läs också våra tidigare nyheter i ämnet:

Namnet på ÅUCS nya Psykiatriska sjukhus valdes
Det nya sjukhuset förändrar psykiatrins verksamhet i Egentliga Finland