Hoppa till huvudinnehåll

Ögonbottenfotografering för personer med diabetes

Både typ I och typ II diabetes kan med tiden orsaka förändringar i den yttersta delen av ögats näthinna eller i mitten (makula) som påverkar synen. Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för att ordna ögonbottenfotografering för personer med diabetes som bor i området. Fotograferingen är kostnadsfri.

Den behandlande enheten är ansvarig för att hänvisa personer med diabetes till ögonbottenfotografering, ingen separat remiss behövs. Du som har diabetes bör regelbundet kontrollera dina ögonbottnar.

En ögonbottenfotografering kräver inga förberedelser. Före undersökningen får du ögondroppar i ögonen som vidgar pupillerna. Om du är gravid eller allergisk mot ögondroppar ska du informera personalen om det innan du får dropparna. Vid fotograferingen används en blixt som tillfälligt bländar ögat.

Bilkörning rekommenderas inte efter fotograferingen på grund av ögondropparna. Det är bra att ta med sig solglasögon för att skydda ögonen efteråt. Reservera en timme för besöket.

Fotografering och tidsbokning