Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om handikappservice

Öppettider och kontaktuppgifter

Med denna blankett ansöker man om socialservice enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utevecklingsstörda. Det har i båda lagarna presenterats ett visst serviceutbud, genom vilket det främjas att en handikappad person klarar av de dagliga sysslorna. Service och stöd enligt lagen om serivce och stöd på grund av handikapp ordnas, om en handikappad person inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för hen. Tjänster i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda beviljas klienten på basis av specialomsorgsprogrammet.

Man ansöker om stöd för rörlighet i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp med en egen, separat blankett. Du kan ansöka om övriga tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda med denna blankett. Man får vid behov hjälp och rådgivning av handikappservicen i Egentliga Finlands välfärdsområde när det gäller ifyllandet av ansökan och när det gäller vilka bilagor som behövs i fråga om den service som du ansöker om. Om du inte vet vilken tjänst eller vilka tjänster du borde ansöka om, ta kontakt med servicehandledningen vid handikappservicen i Varha.