Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Med den här blanketten kan du ansöka om socialservice enligt handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (specialomsorgslagen). I båda lagarna anges ett visst serviceutbud som syftar till att uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning samt att förebygga och undanröja hinder för uppnåendet av dessa syften, samt att stödja förmågan att leva självständigt. Tjänster och stödåtgärder enligt handikappservicelagen ordnas för personer med funktionsnedsättning, som inte får tillräckliga och lämpliga tjänster eller stödmed stöd av någon annan lag. Tjänster enligt specialomsorgslagen beviljas utifrån specialomsorgsprogrammet.

Stöd för rörligheten i enlighet med handikappservicelagen ansöks med en annan ansökningsblankett. Med den här blanketten kan du ansöka om andra tjänster enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen. Funktionshinderservicen i Egentliga Finlands välfärdsområde hjälper dig vid behov med att fylla i ansökan och ta reda på vilka bilagor du behöver bifoga. Om du inte vet vilken eller vilka tjänster du ska ansöka om, vänligen kontakta servicehandledningen för funktionshinderservice i Varha.