Hoppa till huvudinnehåll

Funktionshinderservice

Målet med funktionshinderservicen är att stödja arbets- och funktionsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdet erbjuder stödåtgärder som syftar till att underlätta vardagen.

Nyheter gällande funktionshinderservice

Sommaren inverkar på Varhas tjänster och enheter

Nyhet

Sommarperioden påverkar Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster och enheter i form av avvikande tidtabeller. Under sommaren är en del enheter stängda…

Invånartidning

Varhas invånartidning delas ut till alla hem i Egentliga Finland i maj

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde delar ut en tvåspråkig invånartidning till alla hem i mitten av maj. Den 12-sidiga tidningen innehåller de viktigaste…

Servicenät

Planeringen av servicenätet i Varha framskrider – lägesrapport över placeringen av välfärdsområdets tjänster

Nyhet

Planeringen av servicenätet för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) framskrider. Den 10 maj presenterade Varha tjänsteinnehavarnas senaste planer för…

Jul och nyår

Julen påverkar Varhas tjänster och öppettider

Nyhet

Många tjänster och verksamhetsställen i Egentliga Finlands välfärdsområde har avvikande öppettider under jul och nyår. Vissa verksamhetsställen har helt…