Hoppa till huvudinnehåll

Funktionshinderservice

Målet med funktionshinderservicen är att stödja arbets- och funktionsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdet erbjuder stödåtgärder som syftar till att underlätta vardagen.

Nyheter gällande funktionshinderservice

Salo

Klienter med Likuma-kort har fått felaktiga instruktioner för beställning av taxi i Salo

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde har skickat ut felaktiga instruktioner för beställning av taxi till klienter i Salo. Beställningsinstruktionerna gäller…

Sommaren inverkar på Varhas tjänster och enheter

Nyhet

Sommarperioden påverkar Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster och enheter i form av avvikande tidtabeller. Under sommaren är en del enheter stängda…

Invånartidning

Varhas invånartidning delas ut till alla hem i Egentliga Finland i maj

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde delar ut en tvåspråkig invånartidning till alla hem i mitten av maj. Den 12-sidiga tidningen innehåller de viktigaste…

Servicenät

Planeringen av servicenätet i Varha framskrider – lägesrapport över placeringen av välfärdsområdets tjänster

Nyhet

Planeringen av servicenätet för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) framskrider. Den 10 maj presenterade Varha tjänsteinnehavarnas senaste planer för…