Hoppa till huvudinnehåll

Funktionshinderservice

Målet med funktionshinderservicen är att stödja arbets- och funktionsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdet erbjuder stödåtgärder som syftar till att underlätta vardagen.

Nyheter gällande funktionshinderservice

Jul och nyår

Julen påverkar Varhas tjänster och öppettider

Nyhet

Många tjänster och verksamhetsställen i Egentliga Finlands välfärdsområde har avvikande öppettider under jul och nyår. Vissa verksamhetsställen har helt…

Loimaa

Meddelande till färdtjänstkunder i Loimaa

Nyhet

Från och med 1.11.2023 fakturerar Egentliga Finlands välfärdsområde månatligen självriskandelen för transporter enligt socialvårdslagen och lagen om…

Salo, Somero

Meddelande till färdtjänstkunder i Salo och Somero om debiterande av självriskandelen för resor

Nyhet

Från och med 1.11.2023 fakturerar Egentliga Finlands välfärdsområde månatligen självriskandelen för transporter enligt socialvårdslagen och lagen om…

Social- och hälsovårdsministeriet

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp

Nyhet

Lagarna om senareläggning av ikraftträdandet träder i kraft den 30 september 2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) träder i kraft den 1…