Hoppa till huvudinnehåll

Jag har drabbats av en kris

Livet går inte alltid som vi planerat. Ibland upplever vi svåra situationer, såsom skilsmässa, våld eller en familjemedlems dödsfall. När man drabbas av en kris är det viktigt att man inte blir ensam. Både välfärdsområdet och olika organisationernas erbjuder hjälp och stöd.

Gör så här:

Om du drabbas av en plötslig kris ska du först och främst prioritera dina egna och dina närståendes omedelbara behov. Tala med dina närstående om vad du upplevt eller sök professionell hjälp.

MIELI rf:s kristelefon är öppen dygnet runt varje dag på numret 09 2525 0111. Du kan ringa anonymt och konfidentiellt.

Olika organisationer erbjuder också stöd via sin chattjänst.

Om du behöver omedelbar, professionell hjälp ska du ringa social- och krisjouren (tfn 02 262 6003 / 112), som har öppet dygnet runt.

Du kan också ringa din hälsostation vardagar kl. 8–16. Om ditt ärende är brådskande och det är kväll, natt eller helg ska du kontakta jouren vid ÅUCS. Ring alltid först: tfn 116117 (vuxna) eller 02 313 1420 (barn under 16 år).

Kontakta Brottsofferjouren om du har blivit eller misstänker att du har blivit utsatt för ett brott. Tfn 116 006, mån.–fre. kl. 12–14 (på finska kl. 9–20).

Kontakta Seri-stödcentret vid ÅUCS om du har utsatts för sexuellt våld, tfn 0504756108.

Det finns många tjänster som erbjuder samtalsstöd för att hjälpa dig att bearbeta och hantera en kris.

Du kan också fråga om du har tillgång till en företagspsykolog via din arbetshälsovård.

Lounais-Suomen mielenterveys ry upprätthåller ett kriscentrum i Åbo (Turun kriisikeskus) eller Salo mielenterveys ry (Kriisikeskus Etappi) som erbjuder kortvarigt och kostnadsfritt samtalsstöd utan remiss.

När det gäller barn, unga och barnfamiljer kan du vända dig till ‌psykologtjänsterna inom elevhälsan eller till uppfostrings- och familjerådgivningen. 

Din hälsostation kan bedöma behovet av fortsatt vård samt vid behov hänvisa vidare till mentalvårdsenheten eller den psykiatriska polikliniken.