Hoppa till huvudinnehåll

När livet känns tungt

Ibland kan livet vara utmanande. Du kanske känner att du behöver en förändring i ditt liv, eller att många utmaningar hopar sig och att du inte vet hur du ska gå vidare. Du kan få hjälp med att hantera ditt liv, din ekonomi och din vardag.

Gör så här:

Klicka på Be om hjälp-knappen för att fråga om råd. Du kan vara anonym om du vill. Du behöver inte veta vilken tjänst eller yrkesgrupp som kan hjälpa dig. När du har fyllt i och skickat formuläret vidarebefordras ditt ärende till den social- eller hälsovårdspersonal inom välfärdsområdet som lämpar sig bäst för att besvara din fråga.

Du kan också ta kontakt eller göra en anmälan enligt socialvårdslagen, varefter vi bedömer barnets eller den vuxna personens helhetssituation och stödbehov.

Du kan kontakta kund- och servicehandledningen Fackla om du är orolig för din egen, dina barns eller dina närståendes situation och du ännu inte är klient inom socialvården eller barnskyddet. Fackla-teamen riktar sig till barnfamiljer samt vuxna under 65 år. Fackla-teamen består av en multiprofessionell grupp yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården, som kartlägger klientens situation tillsammans med klienten och hänvisar till rätt tjänster.

 

Servicebehovet för personer över 65 år kartläggs av kundhandledningen för äldre, som erbjuder rådgivning och handledning med låg tröskel för äldre och deras närstående i fråga om tjänster som riktar sig till äldre. Vid behov kan man också boka tid till en omfattande bedömning av klientens servicebehov.

Vanliga frågor och svar