Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:
Färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning är avsedd för personer som inte på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan använda kollektivtrafiken.

Med färdtjänst avses användning av en vanlig taxi, en invalidtaxi eller en bårtaxi. Färdtjänsten kan beviljas för service-, fritids-, arbets- och studieresor. Det exakta antalet resor, innehållet och nödvändiga tilläggstjänster definieras individuellt enligt kundens behov.

Färdtjänsten kan vid behov kompletteras med ledsagarservice. Av särskilda skäl kan kunden även beviljas rätt att anlita en bekant taxi, dvs. rätt att använda samma taxichaufför.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

Pris

Tjänsten är i övrigt avgiftsfri för klienten, men klienten betalar en självriskandel som bestäms enligt kollektivtrafikens taxor.

Krav

Tjänsten kan erbjudas för personer med svår funktionsnedsättning som har särskilda svårigheter att röra sig utanför hemmet och som inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäliga svårigheter.

Färdtjänstens beviljande baserar sig på bedömningen av servicebehovet, som görs i samarbete med klienten.

Anvisning

Tjänsten beviljas på basis av handikappservicelagen. Kontakta handikappservicen i din boendekommun.

Servicekanaler

Sosiaalipalvelut, Paimio

Sosiaalitoimisto, Aura