Hoppa till huvudinnehåll

Kund- och servicehandledningen Fackla (socialrådgivning, handledning och bedömning av servicebehov)

Nyckelord:

Kundhandledningen Fackla

De regionala Fackla-teamen ansvarar för att bedöma servicebehovet och behovet av barnskydd enligt socialvårdslagen. Fackla-teamen riktar sig till både barn och vuxna. Servicebehovet för personer över 65 år kartläggs av kundhandledningen för äldre.

Kunder

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun om du har frågor om socialservice, eller om du eller en familjemedlem behöver stöd i en jobbig livssituation. Vid behov diskuterar vi din livssituation närmare tillsammans och hänvisar dig till rätta tjänster.

En yrkesutbildad person inom socialvården bedömer ditt servicebehov och utreder ditt hjälp- och stödbehov tillsammans med dig. Vid behov görs det här i ett multiprofessionellt samarbete med till exempel hälso- och sjukvården.

Vi bedömer ditt servicebehov genom att diskuterar din och din familjs situation tillsammans med dig. Utifrån bedömningen avgör vi vilka tjänster du behöver. Syftet är att se till att du får den hjälp du behöver och att tjänsterna är de rätta för ditt behov.

Samarbetspartner

Även myndigheter som behöver konsultation i frågor som gäller socialvården kan kontakta kundhandledningen Fackla. Vi kan till exempel ge anvisningar för hur du kontaktar socialvården med stöd av socialvårdslagen samt hur du gör en barnskyddsanmälning eller andra anmälningar. Rådgivning och handledning ges per telefon.

För vem?

Du och din familj har rätt att få en bedömning av stödbehovet enligt socialvårdslagen. Bedömningen innebär att man utreder din eller din familjs livssituation och behov av stöd och tjänster. I bedömningen beaktas också din och dina familjemedlemmars åsikt och syn på servicebehovet. Tjänsten är kostnadsfri.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun per telefon om du behöver handledning, råd eller konsultation.

Du kan också kontakta Fackla-teamen i icke-brådskande ärenden med stöd av socialvårdslagen, vid barnskyddsanmälningar och via "Be om hjälp"-knappen. Icke-brådskande ärenden och barnskyddsanmälningar sköts i första hand via e-tjänsterna. Om ditt ärende gäller hälso- och sjukvård ska du kontakta hälso- och sjukvården.

Om du, din närstående eller din klient redan har en klientrelation inom socialvården ska du kontakta den egna kontaktpersonen.

I brådskande fall kan social- och krisjouren kontaktas dygnet runt.

Servicekanaler

Barnskyddsanmälan