Hoppa till huvudinnehåll

Specialfamiljearbete, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:
Specialfamiljearbete erbjuds till familjer som har barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra funktionsnedsättningar. Service ges även till vuxna personer som bor med närstående.

Specialfamiljearbete bygger på att stöda familjer i utmanande skeden i livet. Stödet utgår från familjens egna resurser och beaktar familjens helhetssituation i syfte att skapa en fungerande vardag för hela familjen. Servicen utgår från ett multiprofessionellt team som består av psykolog, socialarbetare, habiliteringshandledare och nepsy-handledare.

Specialfamiljearbete innehåller bland annat:

* Nätverksarbete i servicetagarens närmiljö
* Koordinerande arbete
* Handledning och stöd till servicetagare, föräldrar och syskon i deras närmiljö såsom i hemmet, daghem, skola samt dag- och arbetsverksamhet och innehåller t.ex.: individuella lösningar och verktyg för underlättande av vardagen för familjen, utarbetat anpassat material och förebyggande av utmanande situationer
* Avlastning för föräldrar och syskon i hemmet
* Att vid behov fungera som kontaktlänk till socialarbetaren och övriga experter

För vem?

Svenskspråkig service erbjuds till personer med intellektell funktionsnedsättningar och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, närstående och professionella inom hela Finland.

Gör så här

Du kan kontakta den funktionshinderservice som Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder i din hemkommun. Om du bor utanför Egentliga Finland kontaktar du funktionshinderservicen i ditt välfärdsområde.

Den krävande funktionshinderservicens servicehandledning inom Egentliga Finlands välfärdsområde ger vid behov dig eller dina närstående råd och information om hur du kan ansöka om service.

Servicekanaler

Vammaispalvelutoimisto, Turku