Hyppää pääsisältöön

Psykososiaalisten menetelmien alueellinen yhteensovittaminen Länsi-Suomen alueella

Psykososiaalisten menetelmien alueellisen yhteensovittamisen hanketta toteutetaan kansallisesti, yhteistyöaluetasoisesti Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa sekä alueellisesti yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perustason ammattilaisten kanssa Varhalla. Psykososiaalisten menetelmien kehittäminen on yhteistyötä sekä Terapiat Etulinjaan-toimintamallin että muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia.
  2. parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla tukemalla perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaiseen hoitoon.
  3. Vakiinnuttaa perusterveydenhuoltoon kattava yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä.

Hankkeessa työskentelee menetelmäkoordinaattoreita hyvinvointialueella sekä yhteistyöalueella. Psykososiaalisten menetelmien yhteensovittamisen hanke kestää vuoden 2023 loppuun asti. Hanke on osa STM:n rahoittamaa kansallista koordinaatiohankekokonaisuutta ja toimii Tyks psykiatrian alaisuudessa.

 

Yhteystiedot:
Hankejohtaja Ninni Ihalainen ninni.ihalainen@varha.fi

Menetelmäkoulutukset ja menetelmäohjaus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke koordinoi menetelmäkoulutusta ja menetelmäohjausta perustasolla lasten ja nuorten sekä aikuisten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.