Hyppää pääsisältöön

Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunta

Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunta toimii sote-järjestökentän yhteisellä mandaatilla Varhan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tehostaa sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen roolia osana hyvinvointialueen kokonaisuutta ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä.  Neuvottelukunnan avulla sote-järjestöt saavat entistä vahvemmin esiin kohderyhmiensä äänen palvelujen kehittämisessä.

Neuvottelukunnan tehtäviä:

  • Järjestöedustajien nimeäminen työryhmiin sekä järjestöyhteistyön koordinointi työryhmissä.
  • Koordinoitu järjestöviestintä. Neuvottelukunnalla on käytössä viestinnän postituslista (uutiskirje), Facebook ja Twitter.
  • Järjestöjen kannanotto- ja lausuntopyyntöihin vastaaminen.
  • Vuosittaisen Järjestöareena-tapahtuman järjestäminen.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Neuvottelukunnan toimintaa määritteleviä arvoja ovat rakentava toimintatapa, tasapuolisuus, luottamus, luotettavuus ja sitoutuminen.

Järjestöprojektiryhmä

Neuvottelukunnan jäsenistä koottu projektiryhmä valmistelee käytännön ehdotuksia järjestöyhteistyön muodoiksi. Ryhmä on valmistellut mm. järjestöystävällisen kunnan ja hyvinvointialueen toimintamallit, ollut mukana järjestöyhteistyön keskeisten asiakirjojen laadinnassa sekä tehnyt esityksen neuvottelukunnan asemasta ja tehtävistä jne.