Hoppa till huvudinnehåll

Sote-organisationernas delegation i Egentliga Finland

Sote-organisationerna Delegation i Egentliga Finland jobbar att bekräfta sote-organisationernas påverkansarbete, stärka organisationernas roll som en del av välfärdsområdet samt trygga verksamhetsförutsättningarna för det allmännyttiga arbete organisationerna gör.

Sote-organisationernas delegation i Egentliga Finland fungerar som en partner för den offentliga sektorn i samarbete med välfärdsregionen, med ett gemensamt mandat för hela fältet av socialvårdsorganisationer.

Syftet med delegationen är att utveckla samarbetet mellan socialvårdsorganisationerna, stärka deras roll som en del av välfärdsområdet som helhet och säkerställa förutsättningarna för deras verksamhet i allmänhetens intresse. Genom den rådgivande nämnden kommer de sociala välfärdsorganisationerna att ha en gemensam inflytandeställning. Den rådgivande nämnden kommer att ge sociala välfärdsorganisationer en starkare röst för sina målgrupper i utvecklingen av tjänster.

Delegations uppgifter är följande

  • Utnämning av representanter för organisationer till arbetsgrupper och samordning av samarbetet mellan organisationer i arbetsgrupper.
  • Samordnad kommunikation mellan organisationer. Delegationen har en e-postlista för kommunikation (nyhetsbrev), Facebook och Twitter.
  • Svara på förfrågningar om input och åsikter från organisationer.
  • Organisation av det årliga evenemanget Organising Arena.

Mandatperioden för den rådgivande nämnden är två år.

De värden som definierar styrelsens arbete är konstruktivitet, rättvisa, förtroende, tillförlitlighet och engagemang.

Organisatoriskt projektteam

En projektgrupp, som består av medlemmarna i den rådgivande nämnden, utarbetar praktiska förslag till samarbetsformer mellan organisationer. Gruppen har bl.a. utarbetat modeller för en organisationsvänlig kommun och ett välfärdsområde, kriterier för bidrag, ett förslag till roll och uppgifter för den rådgivande nämnden m.m.