Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 13.3.2024 13.41

Varha söker personer från Egentliga Finland för digital coachning av viktkontroll

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) söker tvåhundra användare till ett smarttelefonbaserat viktkontrollprogram. Testet är kostnadsfritt för deltagarna. Onnikka coachningens effektivitet har bevisats i forskning vid Uleåborgs universitet.

På bilden har en hand höjt sin smartphone i kameraläge mot trädtopparna och himlen.

 – Varhas mål är att erbjuda invånarna i välfärdsområdet en tillförlitlig viktkontrollapplikation baserad på starka forskningsbevis, med potential att uppnå varaktiga hälsofördelar, säger projektchef Linda Dalbom.  

Med start i mars kommer coachningen att omfatta tvåhundra deltagare som kan förbinda sig till ett årslångt, självstyrt program. Deltagarna ska vara betydligt eller kraftigt överviktiga, varvid viktindexet är 30–40. Coachningen är på finska.

Applikationen laddas ner till användarens smarttelefon och ger regelbundet stöd för permanent förändring av hälsobeteende och viktminskning. 

Målet är att förebygga hälsoproblem

Övervikt har ökat bland personer i arbetsför ålder de senaste åren. Den orsakar hälsoproblem, arbets- och funktionsbegränsningar samt kostnader för samhället. Om utvecklingen fortsätter, kan dessa inte hanteras. Hälsotjänster har en central roll i att stödja riskgrupper.

Digital coachning är en del av ett åtgärdspaket som Varha genomför för att förebygga livsstilsrelaterade hälsoproblem. 

 – Varha utvecklar ett brett utbud av livsstilsråd, eftersom alla metoder inte passar för allas behov, summerar Dalbom. 

Coachningen genomförs av produktionsenheten för distansservice i Varhas centraliserade universitetssocial-​ och hälsocentral.  

 – Vår personal är utbildad att hjälpa med att använda Onnikka-applikationen. Vi väntar redan ivrigt på att kunna distribuera applikationen till deltagarna, säger Mari-Anne Mahkonen, chef för den centraliserade distansserviceproduktionen. 

Experimentet finansieras av Europeiska unionen och genomförs inom Egentliga Finlands välfärdsområde av Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt.

 

Tillägg 14.3.2024:

Populariteten för Onnikka viktkontrollprogram var en överraskning, med hundratals ansökningar som kom in på bara några timmar. Vi kommer att gå igenom ansökningarna och kontakta dem som har blivit antagna senast i mitten av april. Du kan ansöka om en plats på väntelistan under mars via denna sida, men tyvärr kan vi inte garantera en plats för alla sökande. Det stora antalet ansökningar tyder på att det finns en stor efterfrågan på sådan coachning.

 

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.