Hoppa till huvudinnehåll

Främjande av välbefinnande, hälsa och trygghet

Vårt mål är att Egentliga Finland ska vara ett livskraftigt landskap, där invånarna mår bra och är nöjda med den service som erbjuds.

Främjandet av välmående, hälsa och säkerhet strävar efter att minska skillnaderna mellan välfärd och hälsa mellan olika invånargrupper. Avsikten med det här arbetet är att bibehålla och förbättra välfärden, den fysiska och psykiska hälsa, säkerheten, delaktigheten samt arbets- och funktionsförmågan. På det här sättet vill vi förebygga sjukdomar, olyckor, marginalisering och utanförskap.

Nyheter

Varha bjuder in invånare i Egentliga Finland att testa en webbtjänst som sammanställer utbudet inom välfärden i regionen

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har öppnat en webbtjänst för testanvändning av medborgarna, och med hjälp av den kan invånare i alla åldrar i…

Varha reformerar förebyggande service – livsstilshandledningspiloter på väg att starta

Nyhet

Pilotprojekt för livsstilshandledning kommer snart att starta på hälso- och socialvårdscentralerna i Åbo, Salo, Reso och Aura. Pilotområdena kommer i…

Gemensamma mål från välfärdsplanen för Varhas välfärdsarbete

Nyhet

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde godkände vid årets sista sammanträde onsdagen den 20 december 2023 den regionala…

Preciseringar föreslås i grunderna för beviljande av Varhas Trygghetsservice och trygghetshjälpbesök

Nyhet

Onsdagen den 13.12. kommer Varhas organisationskommitté att föreslå för landskapsstyrelsen, som sammanträder den 19.12.2023, att den godkänner de nya…