Hoppa till huvudinnehåll

Främjande av välbefinnande, hälsa och trygghet

Vårt mål är att Egentliga Finland ska vara ett livskraftigt landskap, där invånarna mår bra och är nöjda med den service som erbjuds.

Främjandet av välmående, hälsa och säkerhet strävar efter att minska skillnaderna mellan välfärd och hälsa mellan olika invånargrupper. Avsikten med det här arbetet är att bibehålla och förbättra välfärden, den fysiska och psykiska hälsa, säkerheten, delaktigheten samt arbets- och funktionsförmågan. På det här sättet vill vi förebygga sjukdomar, olyckor, marginalisering och utanförskap.

Nyheter

Äldrerådet besöker Rusko den 6 augusti

Nyhet

Välkommen och träffa medlemmar i Varhas äldreråd samt anställda på välfärdsområdet vid Rusko församlingshus!

Världsdagen utan tobak 31.5 uppmärksammar barns och ungas rökning

Nyhet

WHO:s Världsdagen utan tobak firas fredagen den 31.5.2024. Tema för dagen är att skydda barn mot tobaksindustrins agerande.

Varhas äldreråd besöker Sagu

Nyhet

Äldrerådet inom Egentliga Finlands välfärdsområde åker runt i kommunerna i Egentliga Finland. Kom och träffa oss, äldrerådets medlemmar och professionella…

Utveckling av söktjänsten för välbefinnande styrs av användarrespons

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) vill tacka människorna i Egentliga Finland för ert deltagande i utvecklandet av den nationella Tarmoa-tjänsten. I…