Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för funktionshindrade

Målsättningen för funktionshinderjänsterna är att stödja arbets- och handlingsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionshinder. Med tjänsterna och stödåtgärderna ordnade av välfärdsområdet försöker man underlätta det vardagliga livet för personer med funktionshinder.

Nyheter gällande tjänsterna för funktionshindrade

Loimaa

Meddelande till färdtjänstkunder i Loimaa

Nyhet

Från och med 1.11.2023 fakturerar Egentliga Finlands välfärdsområde månatligen självriskandelen för transporter enligt socialvårdslagen och lagen om…

Salo, Somero

Meddelande till färdtjänstkunder i Salo och Somero om debiterande av självriskandelen för resor

Nyhet

Från och med 1.11.2023 fakturerar Egentliga Finlands välfärdsområde månatligen självriskandelen för transporter enligt socialvårdslagen och lagen om…

Social- och hälsovårdsministeriet

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp

Nyhet

Lagarna om senareläggning av ikraftträdandet träder i kraft den 30 september 2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) träder i kraft den 1…

Dataintrång

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Nyhet

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när…