Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för funktionshindrade

Målsättningen för funktionshinderjänsterna är att stödja arbets- och handlingsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionshinder. Med tjänsterna och stödåtgärderna ordnade av välfärdsområdet försöker man underlätta det vardagliga livet för personer med funktionshinder.

Nyheter gällande tjänsterna för funktionshindrade

Social- och hälsovårdsministeriet

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp

Nyhet

Lagarna om senareläggning av ikraftträdandet träder i kraft den 30 september 2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) träder i kraft den 1…

Dataintrång

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Nyhet

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när…

Sista dagen för att svara är söndagen den 6 augusti

Varha kartlägger närståendevårdarnas situation med enkät

Nyhet

Den enkät som skickas till närståendevårdarna i Egentliga Finland kan besvaras elektroniskt eller med en pappersblankett som kommer på posten.

Telefontjänsten för närståendevårdarnas arvoden är stängd den 10.7−6.8

Nyhet

Vid behov kan närståendevårdarna kontakta den egna kommunens handledare för närståendevården och familjevården.