Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för funktionshindrade

Målsättningen för funktionshinderjänsterna är att stödja arbets- och handlingsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionshinder. Med tjänsterna och stödåtgärderna ordnade av välfärdsområdet försöker man underlätta det vardagliga livet för personer med funktionshinder.

Nyheter gällande tjänsterna för funktionshindrade

Fortfarande fördröjningar i en del av Varhas kundfakturor

Nyhet

Orsaken till fördröjningarna i Varhas kundfakturering är tekniska problem som är kopplade till arbetet med att förenhetliga kund- och patientdatasystemen…

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter som förut för invånarna i Egentliga Finland – vid årsskiftet kan det uppstå fördröjning i tjänsterna

Nyhet

Införandet av välfärdsområdet för inte med sig förändringar i social- och hälsovårdstjänsterna för dem som bor i Egentliga Finland eftersom tjänsterna…