Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för funktionshindrade

Målsättningen för funktionshinderjänsterna är att stödja arbets- och handlingsförmågan samt självständigheten hos personer med funktionshinder. Med tjänsterna och stödåtgärderna ordnade av välfärdsområdet försöker man underlätta det vardagliga livet för personer med funktionshinder.

Nyheter gällande tjänsterna för funktionshindrade

Dataintrång

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Nyhet

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när…

Sista dagen för att svara är söndagen den 6 augusti

Varha kartlägger närståendevårdarnas situation med enkät

Nyhet

Den enkät som skickas till närståendevårdarna i Egentliga Finland kan besvaras elektroniskt eller med en pappersblankett som kommer på posten.

Telefontjänsten för närståendevårdarnas arvoden är stängd den 10.7−6.8

Nyhet

Vid behov kan närståendevårdarna kontakta den egna kommunens handledare för närståendevården och familjevården.

Vi behöver säkerställa tjänsterna inom svenskspråkig funktionshinderservice - både inom och utanför Egentliga Finland

Nyhet

Svenska Expert- och utvecklingscentret (EUC), som fram till årsskiftet var en del av Kårkulla samkommun, tillhör idag Egentliga Finlands välfärdsområde. Då…