Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivsorienterad verksamhet, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:
Arbetslivsorienterad verksamhet erbjuder dagtid verksamhet och arbetslivsträning för personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning. Målsättningen för den arbetslivsorienterade verksamheten är att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och aktiviteter och utveckla funktionsförmåga enligt personcentrerad planering.

Arbetslivsorienterad verksamhet innehåller arbetsverksamhet och arbetslivsträning. Miljön är trygg, utvecklande och uppskattande, och där fokus ligger på gott lagarbete, samspel och framgångsupplevelser.

Målsättningen för arbetsverksamheten är att underhålla och utveckla dina förmågor och att stöda din vuxendom och ditt självständiga liv. Den mångsidiga verksamheten baserar sig personcentrerad planering och dina behov. Verksamheten organiseras till exempel i verksamhetsenheter där olika underleverantörer samt sy- och vävarbeten utförs.

Förutom olika arbetsuppgifter ges möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter, såsom utflykter, avkoppling, konst- och musiklektioner, och studiemöjligheter. Du kan också delta i smågruppsaktiviteter som fokuserar på olika teman.

Arbetsverksamhet ordnas också i välfärdsområde till exempel i tre storkök i Pargas, Åbo och Kimitoön samt i Pemar i syrummet och i tvättstugan vid rehabiliteringscentret.

Arbetslivsträning erbjuds i form av utlokaliserad arbetsverksamhet och som arbete med stöd. Målsättningen för den är att främja möjligheter att få praktik på den öppna arbetsmarknaden, att få utlokaliserad arbetsverksamhet eller att övergå till anställning i lönearbete. Du lär dig arbetskunskaper och får erfarenhet av att arbeta i en arbetsgemenskap.

Du får arbetslivsträning enligt dina egna behov och önskemål. Arbetslivstränaren stöder dig och samarbetar med exempelvis arbetsgivare och myndigheter. Arbetslivstränaren ger ett långvarigt stöd för att du också på långsikt ska klara dig i arbetslivet. Mängden stöd varierar beroende på din aktuella situation.

Utlokaliserad arbetsverksamhet ordnas på arbetsplatser i närsamhället. Det är möjligt för dig att vara i utlokaliserad arbetsverksamhet en del av veckan eller dagen. Arbete med stöd menar att du söker jobb på den öppna arbetsmarknaden och du får stöd för ansökning och sedan för att lära dig dina arbetsuppgifter.

För vem?

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Du kan kontakta det social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice av Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Servicekanaler

Mocca serviceenhet

Ravattulan toimintakeskus, Kaarina

Smålands serviceenhet

Vammaispalvelutoimisto, Turku