Hoppa till huvudinnehåll

Expert- och läkartjänster, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:

Expert- och läkartjänsterna är en del av den krävande funktionshinderservicen. Tjänsterna riktar sig t.ex. till personer med

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • omfattande, särskilda inlärningssvårigheter
 • autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • symtom som kräver expertis inom psykiatri för personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • särskilda behov relaterade till fysiska och multisensoriska funktionsnedsättningar
 • utmaningar i fråga om beteende, funktionsförmågan i vardagen, kommunikation eller sexualitet.

Experttjänsterna erbjuder stöd för vardagslivet samt medicinsk rehabilitering. Syftet är att hitta lösningar och utforma stöd för ökad självständighet. Experttjänsterna erbjuder till exempel följande tjänster:

 • undersökningar, bedömningar och utlåtanden
 • rehabiliteringsplan som görs tillsammans med läkaren
 • rådgivning och handledning när det gäller fostran, funktionsförmåga i vardagen samt hantering av miljön
 • diskussionshjälp
 • individuella terapiperioder.

Experttjänster tillhandahålls av bland annat psykologer, socialarbetare, social-, nepsy- och kommunkationshandledare, tal-, ergo-, musik-, fysio-, och näringsterapeuter, samt sexualrådgivare och psykiatriska sjukskötare. De har specialkompetens inom till exempel intellektuella funktionsnedsättningar, funktionsstörningar, kommunikation, förebyggande av utmanande beteende, sexualitet, familjearbete och åldrande.

Vid läkartjänsterna arbetar bland annat specialistläkare inom neurologi. Läkarna deltar i utarbetandet av rehabiliteringsplaner tillsammans med andra experter. De ansvarar också för läkarundersökningar, diagnostik, läkarordinationer samt uppföljning av läkemedelsbehandlingen under rehabiliteringsperioder och andra besök.

Ett eller flera läkarbesök kan ingå i servicen som beviljats dig. Besöken kan ordnas på expert- och utvecklingscentret EUC (svenskspråkig service) eller på Pemar expertcenter (finskspråkig service). Besöken kan också ordnas i din egen miljö, till exempel hemma hos dig. Expert- och läkartjänster tillhandahålls också på den krävande funktionshinderservicens egna enheter och på fältet inom hela välfärdsområdet.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri för klienter. Mer information om kundavgifterna i Egentliga Finlands välfärdsområde: https://www.varha.fi/sv/information-om-varha/som-kund-inom-valfardsomra…

För vem?

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Ditt servicbehov bedöms individuellt.

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledningen vid den krävande funktionshinderservicen dig eller dina närstående råd om hur du ansöker om service.

Om du redan är klient hos de finskspråkiga expert- och läkartjänsterna kan du kontakta vår serviceassistent för tidsbokningar och ärenden som gäller dem. I övriga ärenden kan du kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för funktionshinderservicen i din hemkommun.

Servicekanaler

KUR serviceenhet