Hoppa till huvudinnehåll

Expert- och specialläkartjänster, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:
Expert- och specialläkartjänsterna är en del av den krävande funktionshinderservicen. Tjänsterna riktar sig t.ex. till personer med

* intellektuell funktionsnedsättning
* omfattande särskilda inlärningssvårigheter
* autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
* psykiatrisk problematik
* särskilda behov relaterade till fysiska och multisensoriska funktionsnedsättningar
* utmanande beteende, tal- och kommunikationssvårigheter samt andra utmaningar om inverkar på funktionsförmågan i vardagen.

Genom experttjänsterna erbjuds stöd för vardagen och rehabilitering. Syftet är att hitta lösningar och utforma stöd för ökad självständighet. Experttjänsterna består av följande tjänster:

* Uppgörande av rehabiliteringsplan och multiprofessionell uppföljning
* Stöd för delaktighet och självständighet
* Stöd för alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
* Multiprofessionellt stöd vid utmanande beteende
* Multiprofessionellt stöd vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NEPSY)
* Multiprofessionellt stöd och behandling vid fetma och övervikt
* Specialfamiljearbete
* Psykologtjänster
* Specialläkartjänster

Experttjänster tillhandahålls av bland annat psykologer, socialarbetare, habiliteringshandledare, nepsy-handledare, tal-, ergo-, musik- och fysioterapeut. Experterna har specialkompetens inom till exempel intellektuella funktionsnedsättningar, funktionsstörningar, kommunikation, förebyggande av utmanande beteende, sexualitet, familjearbete och åldrande.

Specialistläkarna gör medicinska, undersökningar, diagnostiseringar samt ordinationer och uppföljer läkemedelsbehandlingar. Läkarna skriver utlåtanden samt uppgör medicinska rehabiliteringsplaner i samarbete med terapeuter.

Experttjänster erbjuds till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, närstående och professionella. Den svenskspråkiga servicen utgår från Expert- och utvecklingscentret (EUC) i Pargas och erbjuder service inom hela Finland.

Vad kostar det?

Expert- och specialläkartjänsterna är kostnadsfria inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Läs mer om kundavgifter: https://www.varha.fi/sv/information-om-varha/som-kund-inom-valfardsomra…

För vem?

Svenskspråkiga experttjänster erbjuds till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, närstående och professionella i hela Finland.

Gör så här

Du kan kontakta funktionshinderservicen som Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder i din hemkommun.

Den krävande funktionshinderservicens servicehandledning ger vid behov dig eller dina närstående råd och information om hur du kan ansöka om service. Vänligen ta kontakt med Expert- och utvecklingscentret (EUC).

Servicekanaler

KUR serviceenhet

Omaolo

Vammaispalvelutoimisto, Turku